Schoolkosten mbo

/

Het ministerie heeft deze week aan de mbo-scholen een handreiking gestuurd over de schoolkosten die naast het wettelijke school­geld aan de studenten in rekening mogen worden gebracht. Daar is namelijk veel onduidelijkheid over. Maar volgens de MBO-raad lost deze OCW-brief lang niet alle onduidelijkheden op, te meer daar de handreiking niet de status van een officiële richtlijn heeft. De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) vindt het wel een stap in de goede richting, mits de Onderwijsinspectie tot krachtige handhaving overgaat. In de bijlage van de OCW-brief wordt concreet opgesomd wat in elk geval voor rekening van de school komt. Bijvoorbeeld ‘verbruiksmaterialen zoals hout, metaal, papier, bloemen, stoffen’. In eerdere JOB-publicaties (2012a, 2012b) werd dat een kostbare steen des aanstoots genoemd. Zo werd gewezen op een koksopleiding waar studenten jaarlijks een immens bedrag voor ingrediënten moesten betalen, en een bloemistenopleiding waar zij wekelijks voor ongeveer 35 euro bloemen moesten inbrengen. De MBO-raad kan zich in hoofdlijnen in de OCW-brief vinden, maar hij zou er de voorkeur aan geven dat onderwijsbenodigdheden die studenten in eigendom krijgen ook bij hen in rekening mogen worden gebracht. Verder meent de Raad dat de onderwijsinstellingen te weinig tijd hebben om het aangescherpte schoolkostenbeleid al in het aanstaande schooljaar integraal in te voeren.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Schoolkosten mbo”

  1. OCW schijft in een kamerbrief (9/7/2012) onder meer over de handhaving van het beleid inzake de schoolkosten in het mbo. Er wordt verwezen naar een inspectierapportage d.d. 2/7/2012, die ik nog niet heb kunnen vinden.

  2. De SP-fractie stelt Kamervragen over ‘de absurd hoge schoolkosten’ bij een mbo-opleiding Bloem, Groen en Styling (1/10/2021).
    UPDATE: De minister heeft op 19/10/2021 geantwoord.