Schoolprestaties tijdens de Ramadan

/

De Britse vereniging van schoolleiders (ASCL) heeft een voorlichtingsbrochure over de isla­mitische vastenperiode uitgebracht. In 2016 valt de Ramadan van circa 6 juni tot circa 7 juli. In het Noordelijk halfrond valt zij dus samen met de eerste maand van de meteorologische zomer en met de laatste maand van het schooljaar. Wie streng in de leer is, mag tijdens deze vastenperiode tussen zonsop- en zonsondergang niet eten en niet drinken. In de zomer is dat een zware opgave doordat de nachten kort, de dagen lang en de temperaturen hoog zijn. Boven­dien kan slaapgebrek optreden doordat sommigen veel tijd aan Koranrecitatie besteden.
De brochure wijst vooral op het spanningsveld tussen religieuze verplichtingen enerzijds en de schooltoetsen en -examens ander­zijds. Men gaat ervan uit dat de keuzes van de leerlingen gerespecteerd moeten worden, maar dat ze zich bewust moeten zijn van de keuzeruimte die hun geloofstraditie biedt. Verder wordt de zorgplicht van de school behandeld. Hoe kan de school zoveel mogelijk voorkomen dat de schoolprestaties onder het vastenregiem lijden? Hoe kan uitdroging worden tegengegaan? En wat moet je doen als er acute gezondheidsproblemen dreigen te ontstaan?

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.