Schoolzwemmen in Vlaanderen

/

De Noord-Brabantse gemeente Dongen heeft haar subsidie voor het schoolzwemmen wegbezuinigd (BN/DeStem 18/7/2009). Het is immers geen wettelijke taak van de gemeente. Zwemles is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders, licht een OCW-woordvoerder toe (De Volkskrant 17/7/2009): leren zwemmen behoort niet tot de kern­doelen van het Nederlandse basisonderwijs.
In Vlaanderen is dat anders. Daar is deze vaardigheid uitdrukkelijk in de eindtermen opgenomen: de leerlingen kunnen ongeremd en spelend bewegen in het water (1.24), voelen zich veilig in het water en kunnen zwemmen (1.25). Iedere Vlaamse basis­scholier heeft recht op één jaar gratis schoolzwemmen.
Uit een factsheet van de Nijmeegse GGD (2005) blijkt hoe belangrijk het school­zwemmen is: 7% van de leerlingen in groep 7 heeft nog geen zwemdiploma, op scho­len met veel achterstandsleerlingen is dat 18%, en van de Turkse en Marokkaanse leerlingen in groep 7 heeft zelfs 28% resp. 45% geen zwemdiploma. Van alle deel­nemers aan het school­zwemmen (waaronder 38% die al een A- en/of B-diploma op zak hadden) haalt 55% alsnog een A- en/of B-diploma (11% A, 41% B en 3% A+B).
Lichamelijke opvoeding, onderwijs in de expressievakken en Engelse les wordt in Nederland onmisbaar geacht voor iedere basisscholier. Maar het verwerven van een cruciale ‘survival skill’ zoals zwemmen, dat mag gerust op de hard­werkende ouders worden afgewenteld, in de schaarse tijd die hun rest naast baan en huishouden.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Schoolzwemmen in Vlaanderen”

  1. BON-blogger Ben Verkroost (18/7/2009) is niet erg onder de indruk van de argumenten die tegen school­zwemmen worden aangevoerd. Over argumenten gesproken: in 2005 heeft de stichting Recron ten behoeve van de aangesloten zwembadorganisaties een notitie over het belang van schoolzwemmen uitgebracht.

  2. Op 20/8/2009 heeft het Nederlandse ministerie van OCW kamervragen beantwoord over schoolzwemmen.
    UPDATE I: Op 10/8/2010 werden opnieuw kamervragen beantwoord en op 13/8/2010 volgde een discussiedraad bij de Telegraaf.
    UPDATE II: Op 19/12/2013 werden opnieuw kamervragen beantwoord.