Schorsing in Los Angeles

/

De openbare scholen in Los Angeles zijn bezig met een vijfjarenproject om het aantal geschorste leerlingen terug te dringen. Op die manier beoogt men de effectieve leertijd te vergroten en gelijke kansen op schoolsucces te waarborgen. Het accent wordt ver­schoven van een repressieve naar een preventieve benadering (positive behavior support), van een straffende naar een herstel­rechtelijke benadering (restorative justice), en van buiten- naar binnenschoolse afdoening (in-school suspension). Het uitgangs­punt is dat leerlingen niet naar huis worden gestuurd vanwege ongedisciplineerd gedrag (willful defiance). Op dit gebied is het school­district L.A. een koploper in de Verenigde Staten.
Met voldoende training en begeleiding lijkt het project kans van slagen te hebben. Maar vooralsnog treden er veel fricties op. Weliswaar loopt het aantal schorsingen drastisch terug, maar een vervangend instrumentarium en een bijbehorende, nieuwe schoolcultuur stampen scholen niet zomaar uit de grond.
Bron: Huffington Post (7/4/2012); Education News (16/5/2013, 12/11/2015); L.A. Times (8/11/2015, 10/11/2015)
Zie ook: Factsheet schorsingen en verwijderingen v.o. 2013-2014 (22/1/2015)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.