Schriftelijke taalverzorging

Als ik een schrijfproduct inlever dat wemelt van de taalfouten, wat is er dan mis? Dat wordt uitgelegd in een recent rapport van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen. Ik ben blijkbaar niet geneigd of in staat mijn grammatica- en spelfouten op te sporen en te corrigeren, ook al heb ik daarvoor voldoende gelegenheid gekregen (p.70). Het probleem is niet zozeer dat je verre van foutloos schrijft, maar dat je je concept-teksten niet foutloos reviseert.
Lees verder … (PDF)

3 reacties op “Schriftelijke taalverzorging”