Scriptiebegeleiders op stukloon

/

Het bestuur van de Universiteit van Amsterdam schrok zich rot. Folia Magazine (25/4/2012) heeft verklapt dat er bij Politicologie scriptiebegeleiders op stukloon werken. Zij kunnen hun inkomen verhogen door méér studenten te laten slagen voor hun scriptie. Het bestuur kwam terstond met een persbericht om een en ander recht te zetten: masterstudenten hebben een gepromoveerde scriptie­begeleider en hun scriptie wordt medebeoordeeld door een gepromo­veerd lid van de vaste staf. Bovendien is slechts voor 1% van de bachelor- en masterscripties stukloon uitbetaald. Een halfzachte verdediging dus. Hoeveel procent van de scripties worden door arbeidscontractanten begeleid? In hoeverre lopen zij het risico dat hun arbeidsovereen­komst niet verlengd wordt als ze hun studenten niet laten slagen? Worden ook de bachelor­scripties medebeoordeeld door een lid van de vaste staf? Worden promovendi tot de vaste staf gerekend? Hoe voorkomt men dat scriptiestudenten overmatig gesouffleerd worden door begeleiders die er belang bij hebben dat hun student een voldoende haalt? Wat de begeleiding en beoordeling van scripties betreft, heeft het UvA-bestuur de schijn van belangen­verstrengeling niet weggenomen.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Scriptiebegeleiders op stukloon”

  1. Zie ook de reacties op Folia Web (25/4/2012), De Jaap (25/4/2012), Geen Stijl (25/4/2012), Sargasso (26/4/2012). Lees ook het (eerste) verhaal van een arbeidscontractant, in 2011 gepubliceerd door Ons Kritisch Alternatief, een studentenkiesvereniging binnen het UvA-medezeggenschapsbestel.

  2. OCW (5/6/2012) bericht in antwoord op kamervragen dat de Onderwijsinspectie navraag heeft gedaan bij de UvA.