Segregatie van mannen en vrouwen

/

De VVD heeft op 22 februari Kamervragen gesteld over gedwongen segregatie van mannen en vrouwen bij gelegenheid van een lezing voor moslimstudenten in een zaaltje van de Universiteit Utrecht. Achteraf bleek dat de aanwezigen zelf voor segregatie hadden gekozen en dat die dus niet was afgedwongen door de organisatoren, maar dat wist de VVD toen nog niet. De VVD stelde in haar Kamervragen:

  1. dat gedwongen segregatie van mannen en vrouwen bij gelegenheid van een lezing niet past binnen de kernwaarden van de Nederlandse rechtsstaat, waaronder de gelijk­waardigheid van man en vrouw;
  2. dat de gelijkwaardigheid van man en vrouw, zoals vastgelegd in onze Grondwet, een kernwaarde is van onze samenleving, die bescherming verdient;
  3. dat de segregatie van mannen en vrouwen een belemmering voor vrouwenemancipatie vormt;
  4. dat juist van universiteiten verlangd mag worden dat ze geen belemmeringen voor vrouwenemancipatie opwerpen en dat ze in hun zaaluitgiftebeleid waarborgen scheppen om segregatie van mannen en vrouwen te voorkomen;
  5. dat universiteiten in hun reglementen moeten waarborgen “dat universiteitsruimtes alleen benut mogen worden voor bijeen­komsten waar de kernwaarden van onze rechtsstaat worden nageleefd”.

Minister Van Engelshoven gaf op 19 maart antwoord op de stellingen 1 t/m 4. De onbesuisde stelling 5 heeft ze gewoon genegeerd, want deze valt niet te rijmen met de academische vrijheid, die in artikel 1.6 WHW is vastgelegd. Maar de stellingen 1 t/m 4 worden door haar onder­schreven, mits in de nummers 3 en 4 het woord ‘segregatie’ vervangen wordt door ‘gedwongen segregatie’. Zij voegt eraan toe dat gedwongen segregatie van mannen en vrouwen dis­criminatoir en respectloos is.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Segregatie van mannen en vrouwen”

  1. In het apartheidssysteem werd aan mensen uit de laaggeachte groep een lagergeachte plaats (achterin de stadsbus, niet in het schaduwrijke stadspark of op het heerlijke strand) toegewezen dan aan mensen uit de hooggeachte groep. Die vorm van segregatie hield tevens discriminatie in. Maar zoals blijkt uit de foto van Carel Brendel, was dat niet het geval bij de islamitische studentenvereniging in Utrecht: de mannen hadden voorin de zaal plaatsgenomen en de (al dan niet gesluierde) vrouwen halverwege of achterin de zaal. Het zou pas discriminatie zijn geweest als de vrouwen uitsluitend, zwijgend, achter een vitrage achterin de zaal hadden mogen zitten.
    Trouwens, wat de vrouwenemancipatie betreft: ik was vergeten om te melden dat de voorzitter van de islamitische studenten­vereniging in kwestie van het vrouwelijk geslacht is.

  2. De woordvoerder van de Universiteit Utrecht, Maarten Post, laat weten dat gedwongen segregatie van mannen en vrouwen niet is toegestaan binnen de muren van de Universiteit Utrecht (DUB 25/3/2019). In welk document is dat vastgelegd, meneer Post, en welke motivering ligt aan dat verbod ten grondslag?