Selectie aan de poort: werkt dat,
en kan dat met een slaaggarantie?

/

Natuurlijk kan dat, althans met een geclausuleerde slaaggarantie. Je stelt als voorwaarde (a) dat de student zich voldoende inzet (de zgn. ijverclausule). En zo nodig hanteer je als bijkomende clausules: (b) de student moet binnen de gekozen opleiding een vakkenpakket kiezen dat hij/zij aankan en/of (c) de student moet genoegen nemen met een eindniveau dat binnen de toegelaten studieduur haalbaar is. En eventueel hanteer je bovendien als clausule: (d) de student moet zijn studieduur aanpassen aan het eindniveau dat hij/zij wil bereiken. Bart Funnekotter (NRC 22/2/2011) stelt dat selectie aan de poort tot hoge rendementen kan leiden, waarbij hij verwijst naar de brede Liberal Arts Colleges in Nederland. Maar hij laat on­vermeld dat daar niet alleen clausule (a) maar ook de clausules (b) en (c) gehanteerd worden. De kracht van deze University Colleges is tevens gelegen in het feit dat ze intensief onderwijs en intensieve studiebegeleiding bieden en dat hun programma-aanbod wordt afgestemd op het beginniveau van de toegelaten student. En dat is misschien wel de belangrijkste factor: na de selectie aan de poort sluit men een ‘sterk studiecontract’. Wij beloven dat we je zullen behandelen als een geschikte student. Wij eisen weliswaar een hoge studie-inzet, maar wij zullen je dan ook zo efficiĆ«nt mogelijk naar de (of in elk geval: een) eindstreep leiden. Gewoonlijk wordt in zo’n sterk studie­contract clausule (d) achterwege gelaten: in principe beloven wij dat je bij voldoende inzet in de officiĆ«le cursus­duur een erkend diploma zult behalen.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.