Selectie op beroepsgeschiktheid

/

De medische opleidingen komen opnieuw met een voorstel om aspirant-studenten op beroepsgeschiktheid te mogen selecteren, zo bericht het Nederlands Dagblad (11/9/2010). Vorig jaar hebben ze voor elkaar gekregen dat studenten en aspirant-studenten op grond van ‘ontoelaatbare gedragingen of uitlatingen’ mogen worden heengezonden. Ditmaal willen zij ook gehandicapte studenten weigeren als ze – hoe­wel studiegeschikt – vanwege hun handicap (ernstige dyslexie, psychische problemen) ongeschikt worden geacht om het artsenambt uit te oefenen. De ChristenUnie heeft daar inmiddels kamervragen over gesteld. Het is overigens nog maar de vraag of dit voorstel inderdaad zal worden ingediend. Bij discriminatie van gehandicapte studenten stuit men immers op wettelijke grenzen, terwijl intensieve beroepskeuze­begeleiding een reëel alternatief vormt (Volkskrant 15/9/2010).
De medische opleiding behoort tot de competentiegerichte onderwijssectoren waar het einddiploma tegelijkertijd het officiële toelatingsdiploma tot het ambt is. Eerder heb ik de casus van de slechthorende apothekersassistent onder de loep genomen, waar hetzelfde aan de hand is. Het zou zuiverder zijn als het einddiploma zou worden losgekoppeld van de toelating tot het ambt. Aspirant-advocaten bijvoorbeeld moeten na hun studie eerst een traineeship doorlopen voordat ze tot de balie worden toe­gelaten. Of zoals in de Engelse constructie: afgestudeerde verpleegkundigen moeten bij hun beroepsregistratie niet alleen hun HBO-diploma overleggen, maar ook een ‘Self-declaration of good health and good character’ die door hun faculteitsdecaan ondersteund wordt.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Selectie op beroepsgeschiktheid”

  1. In een lezersbrief (Volkskrant 22/9/2010) oppert Peter W. de Leeuw (voorzitter van de landelijke club van examencommissies van de opleidingen Geneeskunde) nog een ander alternatief: het invoeren van beperkte bevoegdheden. Vergelijk het onderscheid tussen eerste- en tweedegraadsleraar. Hij bedoelt dus dat een ernstig dyslectische afgestudeerde niet de volledige artsenbevoegdheid zou krijgen maar alleen de bevoegdheid tot het uitoefenen van functies waarvoor hij bekwaam wordt geacht. Toegepast op de slechthorende apothekers­assistent: je krijgt je diploma, maar we onthouden jou de licentie om in een openbare apotheek te werken.