SER: geen prijsverhoging voor deeltijdstudie

/

In een recent advies wordt door de Sociaal-Economische Raad (SER) gewaarschuwd tegen de prijsverhogingen voor deeltijdstudies in het hoger onderwijs. Door de koppeling van studieduur en collegegeld (de langstudeerderswet) kan de deelname aan deeltijdopleidingen onder druk komen te staan, aldus de SER (p.21), hetgeen de beoogde groei van het aantal hogeropgeleiden kan belemmeren. Ook de invoering van het hoge instellingscollegegeld voor een tweede studie heeft volgens de SER ernstige risico’s voor de op-, bij- en nascholing van werkenden (p.33). De raad adviseert om ‘het collegegeldkrediet en de studiefinanciering beschikbaar te stellen voor studenten boven de dertig jaar en (…) de [fiscale] aftrekbaarheid van studie­kosten te verruimen, zodat de financiĆ«le drempels van studeren op latere leeftijd worden verminderd.’
Het kabinet-Rutte slaat de waarschuwingen van de SER in de wind. In het strategi­sche Hoger Onderwijsplan ‘Kwaliteit in verscheidenheid’ (1/7/2011, p.39-40) wordt geen woord vuil gemaakt aan de prijsverhogingen voor deeltijdstudenten. Behalve dat hij wettelijk wil vastleggen dat een premasterprogramma van maximaal 30 studiepunten tegen het reguliere collegegeld kan worden gevolgd (p.38). Wel zegt de staatssecretaris toe de Tweede Kamer eind dit jaar te zullen informeren hoe hij belemmeringen in wet- en regelgeving wil wegnemen om te komen tot een flexibel en kwalitatief hoogwaardig [hoger] onderwijs voor werkenden, onder meer door een collegegeldkrediet. Ook zal binnenkort een kamerbrief ‘Duurzame inzetbaarheid’ worden uitgebracht, waarin eventuele verruiming van fiscale faciliteiten voor opleiding en scholing aan de orde komt.
Wat de collegegeldverhoging voor ‘langstuderende’ deeltijdstudenten betreft: dat wetsontwerp wordt aanstaande dinsdag door de Eerste Kamer in stemming gebracht. Zoals het zich nu laat aanzien, blijft de staatssecretaris bij zijn plan deeltijdstudenten 3000 euro bovenop het wettelijk collegegeld in rekening te brengen als ze meer dan een jaar studie­vertraging oplopen, waarbij de cursusduur van de voltijdse opleiding als ijkpunt geldt. Maar, wie weet, doet hij maandag nog water in de wijn.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.