Sinterklaas (II)

/

In Staphorst zijn vijf protestants-christelijke Scholen met de Bijbel. Ze doen niet aan Sinterklaas, aldus bericht de Meppeler Courant (5/12/2011). De verslaggever noemt drie redenen. (1) Het is het verjaarsfeest van een Rooms-Katholieke heilige en die zijn door Calvijn en Beeldenstorm afgezworen. (2) De school beoogt de Waarheid uit te dragen en meent zichzelf ongeloofwaardig te maken als zij de leerlingen allerlei dingen op de mouw speldt die later onwaar blijken te zijn. (3) De school meent dat het niet tot haar missie behoort met alle winden mee te waaien maar dat zij de kinderen de kennis en vaardigheden moet bijbrengen die ze nodig hebben om goed te functio­neren in de maatschappij. Eigenlijk is daar weinig tegenin te brengen. Waarom moet Sinterklaas zo nodig uit de gezinssfeer worden gelicht en in de publieke sfeer van scholen, straten en pleinen worden gebracht? Anderzijds zouden kinderen, van welke gezindte dan ook, er niet slechter van worden als ze kennis namen van de over­geleverde verhalen van goden, helden en heiligen. Daar hoef je geen Steinerschool voor te zijn om dat te onderschijven. Dat hoort ook bij de algemene ontwikkeling en vorming in een multiculturele samenleving.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.