Sirius in Nijmegen

/

De Radboud Universiteit start in september met haar Siriusprogramma voor veel­belovende, excellente studenten. Dit extracurriculaire honoursprogramma is toe­gankelijk voor ‘star students’ die de propedeuse in één jaar voltooid hebben. Maximaal 10% van het jaarcohort wordt tot deze Radboud Honours Academy toe­gelaten. Zij moeten aan het eind van hun bacheloropleiding 210 studiepunten hebben verworven: 60 punten voor de propedeuse, 120 punten voor de rest van het reguliere bachelorprogramma en daarbovenop 30 punten voor het honoursprogramma. Verwacht wordt dat 90% van de toegelaten honoursstudenten halverwege hun vierde studiejaar zowel de bachelorsbul als het honoursgetuigschrift op zak heeft. Dat is een zeer ambitieus streven: ze moeten minimaal 60 studiepunten per verblijfsjaar halen.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.