Slechthorende apothekersassistent (II)

/

Moet de slechthorende student Herman in staat worden gesteld het MBO-diploma Apothekersassistent te halen? Die gewetensvraag werd aan de orde gesteld in een eerder bericht op deze site (5/11/2008). Momenteel is dit diploma voor hem geblokkeerd omdat hij ten gevolge van zijn functiebeperking niet de competenties heeft om soepel met klanten om te gaan. In een recente kamermotie (15/4/2009) is gevraagd een plan op te stellen teneinde dit soort problemen aan te pakken. In antwoord daarop bericht het ministerie van OCW vandaag in een kamerbrief (23/9/2009) dat het CINOP subsidie heeft gekregen voor een project om problemen en mogelijke oplossingen voor gehandicapte studenten te inventariseren. Maar het ziet er niet naar uit dat het kernprobleem van Herman serieus genomen zal worden. De kern van competentiegerichte examinering, zoals toegepast in het MBO, is dat je geen beroepsdiploma krijgt als je niet over de competenties beschikt die nodig zijn voor álle functies waartoe het diploma toegang geeft. Een slechthorende is niet geschikt voor baliefuncties, dus hij krijgt geen diploma, ook al is hij wél geschikt voor functies in een back-office. De Commisie Gelijke Behandeling (2008 p.26-27) vindt dat problematisch.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Slechthorende apothekersassistent (II)”

  1. De concrete uitkomsten van het CINOP-project zijn te vinden op de website Studeren met een beperking.