Sleutelkinderen: schooltijdbanen gewenst

/

Sleutelkinderen zijn jongeren die, gezien hun leeftijd, buiten de schooltijden nog ouderlijke zorg en ouderlijk toezicht behoeven, maar die van zorg en toezicht ver­stoken blijven. Ze hebben een huissleutel op zak om hun ouderloze woning in te gaan en de huisdeur bij vertrek op slot te doen. Tegenwoordig kunnen werkende ouders, wat de basisscholieren betreft, beroep doen op gesubsidieerde buitenschoolse opvang. Ook zijn er brede scholen in het basis- en voortgezet onderwijs die gecoördineerde dagarrangementen voor jongeren tot 16 jaar bieden. Maar de praktijk is dat vele jongeren van 9 tot 16 jaar buiten schooltijd schaloos op straat verkeren. Ook al hebben ze de huissleutel op zak, in dat lege huis valt toch niks te beleven.
De fractieleiders van Christen Unie en PvdA hebben onlangs aangekondigd dat ze de Wet Aanpassing Arbeidsduur willen ver­anderen zodat werkende ouders recht krijgen op schooltijdbanen: aangepaste werktijden zodat ze hun 4- tot 12-jarige kinderen na schooltijd zelf kunnen opvangen. Het vakverbond CNV gaat nog een stap verder: ver­hoog de voorgestelde leeftijdgrens tot 15 jaar. Seada Nourhussen (Trouw 28/6/2008) laat een reeks deskundigen aan het woord die het CNV-idee krachtig onder­steunen. Maar als men de arbeidsparticipatie wil bevorderen, moet men ook de school­tijden heroverwegen, voegt één van hen daaraan toe. Bijvoorbeeld met begeleide huiswerkuren?

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.