Slim Studeren Slim Reizen

/

Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu streeft ernaar de bereikbaarheid in drukke regio’s te verbeteren: minder files, verkorting van reistijden en reductie van verkeers- en vervoersstromen in de spits. Daartoe is het meerjarige beleids­programma Beter Benutten opgezet. Een van de deelprogramma’s is Slim Werken Slim Reizen. In dat kader wordt nu ook gewerkt aan Slim Studeren Slim Reizen, aldus een recent nieuwsbericht (12/6/2014). Dat wordt hoog tijd, nu steeds meer studenten in verband met de afschaffing van de basisbeurs zullen besluiten bij hun ouders te blijven wonen en per openbaar vervoer naar hun onderwijs- of stageplek te forenzen. Een bijkomende factor is dat op termijn ook minderjarige mbo-studenten een OV-studentenkaart zullen krijgen.
Eind mei heeft het Ministerie van Onderwijs aangekondigd dat, bij de lancering van de OV-studentenkaart nieuwe stijl, zal worden ingehaakt op de doelstellingen van Slim Studeren Slim Reizen: hoe kunnen we de onderwijsinstellingen en hun studenten ertoe brengen dat er minder in de spits gereisd wordt? Maar daarbij kunnen de Haagse beleidsvoerders niet om een andere vraag heen: hoe kunnen we bevorderen dat studenten dichterbij hun onderwijsinstelling gaan wonen, zodat ze de fiets nemen om naar college te gaan? Door opheffing van de kamernood in de grote steden? Door invoering van huursubsidie op studentenkamers? Door invoering van een basisbeurs voor uitwonende studenten?

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

5 reacties op “Slim Studeren Slim Reizen”

 1. Geef uitwonende studenten een toegemoetkoming in hun woonkosten. Dat bepleit Kences, de brancheorganisatie voor studentenhuisvesting (28/8/2014).

 2. Het Platform Beter Benutten (3/9/2014) heeft onderzoek laten doen naar mogelijkheden om studenten ertoe te bewegen de spits te mijden. Als ik het goed begrijp luidt de conclusie: als forenzende studenten een dalurenkaart in plaats van een normale OV-kaart krijgen, zijn velen onder hen bereid de eerste ochtendcolleges te verzuimen en langer in hun bed te blijven liggen.
  UPDATE: En een mogelijk gevolg is dat ze later naar bed gaan en meer alcohol consumeren (Ad Valvas 4/9/2014).

 3. […] maar ook voor het Haagse Ministerie van Infrastructuur. In het kader van het beleidsprogramma Beter Benutten tracht men namelijk de verkeers- en vervoersstromen in de spits te reduceren. Bronnen: New research […]

 4. Het ministerie bericht (10/10/2014) dat er in oktober een taskforce van start gaat die eind 2015 met aanbevelingen komt. De taskforce is bij nader inzien Beter Benutten Onderwijs en Openbaar Vervoer gedoopt.
  UPDATE: De taskforce heeft haar eindrapport opgeleverd (17/12/2015).

 5. ScienceGuide (28/7/2021) bericht dat VSNU en VH hun handen ervanaf trekken.
  UPDATE: Maar de (on-)maatschappelijke en bestuurlijke druk om studenten uit de spits te weren, is groot (ScienceGuide 2/8/2021).