SMS-taal

/

Wat betekent “x” onderaan het e-mailtje van een leraar? Is het gewoon een verdwaalde letter of is het SMS-taal voor een kusje? Voordat je het weet, maak je je aan seksuele intimidatie schuldig, waarschuwt Dick Hollander in het Onderwijsblad (8/3/2008). Het Wetboek van Strafrecht (art. 249) verbiedt ontucht met minderjarige leerlingen. Maar zelfs wie seksueel getinte toespelingen en avances maakt (of wie op hun avances ingaat) zit al fout. Bij het PPSI is de bundel Begrensd Gedrag verkrijg­baar, waarin voorbeelden van gedragsregels uit het onderwijsveld zijn opgenomen; ook biedt de PPSI-site aanvullende downloads.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.