Snipperdag voor het Offerfeest?

/

Goede Vrijdag vormt de aanloop tot het christelijke Paasfeest: de dag waarop God zijn eniggeboren zoon, het Lam Gods, naar de slachtbank leidde. Ambte­naren hebben van vrijdag t/m maandag vrij. Dat staat in hun CAO. Ook in de CAO voor het personeel van het middelbaar beroepsonderwijs is vastgelegd dat zij niet alleen op Paasmaandag maar ook op Goede Vrijdag vrijaf hebben, hetgeen voor de mbo-studenten betekent dat er dan geen onderwijs gegeven wordt.
Voor de moslims viel het Offerfeest dit jaar op woensdag 23 september: de dag waarop Abraham, de gehoorzame dienaar van Allah, zich bereid toonde zijn zoon Isaak naar de slachtbank te leiden. Maar op het nippertje stelde Allah een offerdier in diens plaats. In de CAO van het middelbaar beroepsonderwijs staat dat moslim-werknemers een snipperdag mogen nemen om het Offerfeest te vieren, althans als de dienst het toelaat (vergelijk Van Eeden 2013). Maar hoe zit dat voor de mbo-studenten?
Samira studeert aan het Arcuscollege in Heerlen. Zij vroeg toestemming om voor deze islamitische hoogtijdag een snipperdag op te nemen, maar dat werd haar geweigerd. Zij vindt dat een ernstige vorm van discriminatie. Het verbaast haar ook dat zij in het verleden altijd toestemming kreeg en nu niet meer, maar misschien heeft dat te maken met artikel 13 van de Leerplichtwet: zolang de leerling leerplichtig is, heeft hij of zij recht op verlof wegens godsdienstige of levensbeschouwelijke verplichtingen, mits dat voornemen uiterlijk twee dagen tevoren gemeld is (Leerplicht-Plus Amsterdam).
Bron: 1Limburg (25/9/2015, 30/9/2015)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Snipperdag voor het Offerfeest?”

  1. Op de website van Onderwijsgeschillen wordt verslag gedaan van een geschil binnen ROC De Leijgraaf te Veghel over faciliteiten m.b.t. het Suikerfeest en het Offerfeest.