Spitsuren

/

Heeft de NV Nederlandse Spoorwegen op een persconferentie meegedeeld dat zij er niet aan kan beginnen om speciaal voor de spitsuren extra materieel aan te schaffen, terwijl de treinen in de daluren halfleeg zijn? Neen, dat zou zij niet in haar hoofd halen. Maar de Avans Hogeschool huldigt wel een soortgelijk standpunt (Punt 7/1/2008). Studenten klagen over het gebrek aan computers en werkplekken, waarop de voorzitter van de Raad van Bestuur antwoordt: ‘Tussen 10.00 en 14.00 uur is het gebouw vol. Buiten deze tijden is er voldoende plek om te werken. Heel veel ruimte staat het grootste deel van de tijd leeg. Studenten moeten begrijpen dat we voor die spitsuren geen groter gebouw gaan neerzetten. Dat is niet rendabel. Als je weet dat het op bepaalde uren druk is, moet je een andere planning maken.’ Overigens verdienen de leden van de Raad van Bestuur een pluim voor het feit dat zij periodiek gesprekken met studenten en docenten aangaan om deze en dergelijke klachten te inventariseren.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.