Stagebegeleiding

/

Eén op de drie stagiairs vindt dat de begeleiding vanuit hun onderwijsinstelling te wensen over laat. Dat blijkt uit een onderzoek dat bemiddelingsbureau Stageplaza in maart onder 2250 studenten (waaronder 1240 HBO’ers) heeft gehouden. Uit een parallelonderzoek onder ruim 600 docenten (voor driekwart uit het HBO afkomstig) blijkt dat stagiairs gemiddeld 3 à 3,5 uur per maand begeleiding vanuit school krijgen. Bijna de helft van de stagebegeleidende docenten vindt dat hun onderwijs­instelling te weinig tijd voor de stagebegeleiding uittrekt. Ook de stagebiedende bedrijven zijn niet onverdeeld tevreden. Volgens 42% van de 700 geënquêteerde werkgevers verdienen de onderwijsinstellingen slechts een ‘schoolcijfer’ van vijf of lager voor de kwaliteit van hun stagebegeleiding. Hun mediane stagiair komt uit het HBO en krijgt wekelijks vier uur begeleiding vanuit het bedrijf.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Stagebegeleiding”

  1. Hier staat het antwoord op kamervragen naar aanleiding van het onderzoek van Stageplaza (30/5/2008). Daarin wordt ook verwezen naar het antwoord op eerdere kamervragen (7/4/2008). We zullen daar nog meer van horen, want in de tweede helft van dit jaar gaat de Onderwijsinspectie een themaonderzoek naar stages (in het MBO?) verrichten.