Staking tegen lange, gebroken lesdagen

/

De bovenbouwleerlingen (havo/vwo) van het christelijke Martinus College in Grootebroek hebben vrijdag jongstleden gestaakt. Ze verzamelden zich om 12 uur, aan het begin van de tweede pauze, op het schoolplein om te demonstreren tegen hun lesroosters: veel lege tussenuren, op vele dagen pas om 16:40 uur naar huis, en ’s avonds nog blokken op je huiswerk. Ze hielden spreekkoren en weigerden aan het eind van de pauze naar hun leslokaal terug te keren. De school sloot daarop de hekken en deuren, en de afdelingsleidster nam hun spandoek in beslag, hoewel de demonstratie ruim tevoren was aangekondigd. Dat ging uiteraard niet zonder slag of stoot.
De directe aanleiding voor de staking was dat de schoolleiding weliswaar beloofd had de roosters te verbeteren maar dat die belofte nauwelijks werd ingelost. Bovendien zijn de voorzieningen om de tussenuren nuttig te besteden volstrekt onvoldoende, zeker voor diegenen die ongestoord willen studeren of die ongestoord willen samen­werken bij het maken van hun huiswerk. Ook is men ontevreden over het feit dat men (als het tegenzit) meer dan acht klokuren op school wordt vastgehouden (van 8:20 tot 16:40 uur), terwijl de beide pauzes (elk 30 minuten) in de eerste vier klokuren gecon­centreerd zijn. De schoolleiding gaat ervan uit dat een wekelijks aantal tussenuren van 8×50 minuten niet onredelijk is. Dat wil zeggen: gemiddeld 80 minuten leegloop per lesdag, bovenop de tijd die door het schrappen van het eerste lesuur of de eerste twee lesuren kan weglekken.
Bron: Noord-Hollands Dagblad 25/9/2009

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.