Statistische onregelmatigheden

/

De examencommissie van de afdeling Maatschappelijk Werk & Dienstverlening (Hogeschool Utrecht) heeft wat uit te leggen. Heeft zij alle uitslagen van het tentamen Psychosociale Hulpverlening ongeldig verklaard omdat onregelmatigheden of fraude niet kunnen worden uitgesloten (Trajectum 23/12/2014)? Zij nam haar beslissing naar aanleiding van een automatisch ‘cijferalert’ van de studievoortgangsadministratie: de tentamenuitslagen vertoonden een significante afwijking van wat statistisch verwacht mocht worden. De examencommissie heeft dat signaal onderzocht en daarop heeft zij het tentamen ongeldig verklaard.
Mijn eerste, nieuwsgierige vraag luidt: werkt dit signaleringssysteem twee kanten uit? Wordt er eveneens een ‘cijferalert’ gegeven als het tentamen abnormaal veel onvoldoendes heeft opgeleverd? Krijgen de deelnemers in dat geval een extra herkansing?
Maar mijn tweede vraag betreft de tegenovergestelde situatie: er zijn abnormaal veel voldoendes behaald. Heeft de examen­commissie met voldoende zekerheid geconstateerd dat er bij het opstellen of afnemen van het tentamen Psychosociale Hulpverlening zodanige onregelmatigheden (of fraude) gepleegd zijn dat álle uitslagen ongeldig moeten worden verklaard? Of heeft de commissie slechts een statistische onregelmatigheid geconstateerd die tot de wankele conclusie heeft geleid dat werkelijke onregelmatigheden c.q. fraude niet kunnen worden uitgesloten? In dat geval is er voor de gedupeerde studenten alle reden om de beslissing van de examencommissie nog eens te laten toetsen door het lokale College van Beroep, en zo nodig door het landelijke CBHO. Eventueel kunnen zij ook een schadeclaim overwegen.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Statistische onregelmatigheden”

  1. Wellicht is de casus vergelijkbaar met de gijzelingsaffaire van het Hilversumse Comenius College: tracht de examencommissie niet-frauderende tentamendeelnemers onder druk te zetten om frauderende medestudenten aan te geven?