Steve-Jobsschool in Sneek

/

Openbare basisschool De Driemaster is momenteel in het nieuws. Zij behoort tot de Odysseescholen (stichting openbaar onderwijs Sneek). De school heeft twee vestigingen: Noord en Sperkhem (respectievelijk 77 en 110 leerlingen). Beide hebben dit schooljaar SlimFit ingevoerd, in het kader van de OCW-Innovatie-impuls Onderwijs (2011-2015): hoe kunnen we met weinig personeel onderwijs van goede kwaliteit bieden? De SlimFit-formule houdt in dat het onderwijs in leerstofjaarklassen is afgeschaft. De onderwijs- en begeleidingstaken worden verdeeld tussen de bevoegde leerkrachten en hun assistenten, veelal in kleinere groepen. Leerlingen werken vaak zelfstandig, waarbij ruim gebruik wordt gemaakt van ICT.
Na de zomervakantie verhuist de locatie Driemaster-Noord naar een nieuw gebouw, het Educatief Kindcentrum Wizer (i.s.m. Sisa Kinderopvang). Daarmee wordt zij een vol­waardige brede school, waar kinderen van 7 tot 18.30 uur terechtkunnen. Driemaster-Noord krijgt ook een nieuwe naam: De Master. Die naamswijziging markeert de overgang naar een vernieuwd onderwijsconcept. De SlimFit-formule wordt namelijk gecombineerd met de iPads van Master Steve Jobs, in Nederland geïntroduceerd door Maurice de Hond onder de naam Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT).
Niet alle ouders van de Driemaster-Noord zijn blij met deze nieuwe ontwikkelingen (De Telegraaf 15/4/2013). Sommigen willen hun kinderen naar een andere school sturen. Het zou interessant zijn nader te onderzoeken of ze op hun eerste ervaringen met de SlimFit-formule zijn afgeknapt, of dat ze bezwaar hebben tegen het brede gebruik van iPads dat hun vier- tot elfjarige kinderen na de zomervakantie op school (en thuis!) te wachten staat. Voor De Master (voorheen Driemaster-Noord) wordt het spannend of zij in Sneek en ommestreken nieuwe aanwas zal kunnen werven met haar drieledige visitekaartje van brede school, SlimFit-school en Steve-Jobsschool.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

8 reacties op “Steve-Jobsschool in Sneek”

 1. Casper Hulshof heeft het O4NT-model samengevat en besproken (Onderwijskunde.blogspot.nl 16/4/2013). Dankzij zijn verhaal is het mij nu duidelijk dat SlimFit deel uitmaakt van het O4NT-model.
  Hulshof gaat zijdelings ook op De Driemaster in, maar hij maakt geen gewag van de kleinschaligheid van de huidige school (of moet ik het noodlijdendheid noemen?): de school heeft slechts 77 leerlingen. Bij een klassikale opzet heb je dan bijvoorbeeld vier klassen van twintig leerlingen (groep 1/2, 3/4, 5/6, 7/8). Vanuit die beginsituatie is de stap naar SlimFit niet zo groot.

 2. Columniste Renée Braams (VK 21/4/2013) waarschuwt voor ‘deftig gelegitimeerde verwaarlozing’ van de iPad-leerlingen.

 3. In maart verscheen bij Kennisnet het rapport ICT als kans bij krimp.

 4. Mag een school een leerling verplichten een tablet [c.q. iPad] aan te schaffen, vraagt een vader/moeder wanhopig (Goeie Vraag 16/6/2013). Het antwoord zou moeten staan in de OCW-brochure Uw bijdrage in de schoolkosten (2009; 2010), maar je wordt er niet veel wijzer uit. Wat ik begrijp is: als je dat ding op school nodig hebt om de lessen te volgen, dan moet de school het betalen (uit de rijksbijdrage of eventueel uit de vrijwillige ouderbijdrage). Maar mag je het dan ook mee naar huis nemen om je huiswerk te maken? En wat is eigenlijk het verschil met de Bos-atlas (die uitdrukkelijk voor rekening van de ouders komt)?

 5. Robin Smit (McWorld 7/5/2013 ?) vertelt iets over de schoolkosten op Steve-Jobsscholen.

 6. De Onderwijsinspectie waarschuwt dat de iPad-scholen de wettelijke contacturennorm moeten naleven (Telegraaf 20/8/2013). Maar onder de kop ‘Steve Jobs-scholen nu al aangepast’ bericht de Volkskrant (21/8/2013) dat de iPad-scholen nog wel met OCW in overleg zijn over mogelijke dispensatie. Het leerlingental van de Driemaster is inmiddels gegroeid van 77 naar 125 leerlingen.
  Update: Op 21/8/2013 stelt de staatssecretaris [in antwoord op de vraag: Voldoen deze scholen (in hun planning) aan de normen voor onderwijstijd, waardoor leerlingen voldoende uren les krijgen van een (bevoegde) leerkracht?]: De initiatiefnemers hebben aangegeven binnen hun concept meer flexibiliteit in de onderwijstijd te zoeken dan nu wettelijk mogelijk is. Ik sta hier niet afwijzend tegenover en ben op dit moment aan het uitzoeken of en hoe dit vorm kan krijgen. Hierbij zal overigens niet worden getornd aan de minimale onderwijstijd. Ik ben nu aan het verkennen of het ontwerpen van een AMvB op grond van artikel 176k van de Wet op het primair onderwijs hiervoor mogelijkheden biedt. Ik zal de Kamer hier in de loop van het schooljaar 2013-2014 over informeren. Tot er een experiment is ingericht, zullen alle scholen moeten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

 7. Gabrielle Jurriaans (De Wereld Morgen 12/1/2014) plaatst kanttekeningen bij de opkomst van de iPad-scholen. Zie ook de reacties, met links naar Joke Hermsen (VK 30/6/2013) en de site Beperk de Straling.

 8. Maximaal 15 basisscholen mogen van 2014 tot 2017 experimenteren met flexibele en virtuele onderwijstijd (ontwerpbesluit OCW d.d. 16/12/2013).