Strafkorting voor spelfouten?

/

Slechts de helft van de Vlaamse leraren bestraft dt-fouten met een lager cijfer (Het Laatste Nieuws 1/8/2007). Dat rapporteert Els Hendrickx in haar Leuvense licentiaatsscriptie (juli 2007). Ze heeft het hier over strafkorting bij het becijferen van schoolprestaties in vakken als geschiedenis of aardrijkskunde. Zo’n strafkorting vormt één van de vele instrumenten die een onderwijsinstelling kan inzetten in het kader van haar taalbeleid.
Lees verder … (pdf)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Strafkorting voor spelfouten?”

  1. […] sommige opleidingen geven docenten een strafkorting op het cijfer van een werkstuk als er teveel spelfouten in zitten. Ik denk dat niemand daar wijzer […]

  2. Strafkorting voor taalfouten?…

    Op derde Paasdag beslist de Tweede Kamer over wetsontwerp 32290 waarin de referentieniveaus voor Taal en Rekenen in het Nederlandse onderwijs geregeld worden. CDA en SP hebben een motie ingediend waarin de regering wordt opgeroepen te bevorderen dat co…