Strafprocesrecht op school

/

De muziekzender TMF heeft jongeren opgeroepen, op zijn site verslag te doen van incidenten waarbij leerlingen de klas uit worden gestuurd. De actie zou inzicht geven op welke schaal dat soort incidenten voorkomt. Alom werd verontwaardigd gerea­geerd, met name omdat leerlingen werden aangemoedigd filmpjes als bewijsmateriaal in te sturen. Het is niet bevorderlijk voor de orde als leerlingen stiekem filmpjes gaan maken. Maar volgens twee kamerleden van de PvdA is ook het respect in het geding dat leerlingen aan hun leraar verschuldigd zijn. Ik vind dat de PvdA dan tegelijkertijd aandacht moet vragen voor het respect dat leraren verschuldigd zijn aan de begin­selen van de Nederlandse rechtsstaat. Is het eigenlijk verdedigbaar dat leerlingen zonder vorm van proces uit de klas worden verwijderd? In dat verband kunnen we iets leren van het strafprocesrecht dat in het Franse en Belgische onderwijs is uitgewerkt.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Strafprocesrecht op school”

  1. […] deze leerplichtige kinderen thuis aan hun schooltaken kunnen werken. In Vlaanderen is dat beter geregeld: daar zijn leerrecht en leerplicht twee kanten van dezelfde medaille. Een Vlaamse school mag haar […]

  2. Collectieve straf…

    Ik zit in klas 3 VWO en ik heb de volgende vraag. Vorige week maandag (8 juni) is er een stinkbommetje gegooid aan het begin van de wiskundeles. Daar werd toen nog niet zo moeilijk over gedaan: we zijn van lokaal gewisseld en we hoorden er niks meer va…

  3. […] Bron: Semaine de la démocratie scolaire 8/10/2015; Vie Lycéenne Zie ook: Onderwijsethiek.nl (7/9/2008; […]