Strafprocesrecht op school

De muziekzender TMF heeft jongeren opgeroepen, op zijn site verslag te doen van incidenten waarbij leerlingen de klas uit worden gestuurd. De actie zou inzicht geven op welke schaal dat soort incidenten voorkomt. Alom werd verontwaardigd gerea­geerd, met name omdat leerlingen werden aangemoedigd filmpjes als bewijsmateriaal in te sturen. Het is niet bevorderlijk voor de orde als leerlingen stiekem filmpjes gaan maken. Maar volgens twee kamerleden van de PvdA is ook het respect in het geding dat leerlingen aan hun leraar verschuldigd zijn. Ik vind dat de PvdA dan tegelijkertijd aandacht moet vragen voor het respect dat leraren verschuldigd zijn aan de begin­selen van de Nederlandse rechtsstaat. Is het eigenlijk verdedigbaar dat leerlingen zonder vorm van proces uit de klas worden verwijderd? In dat verband kunnen we iets leren van het strafprocesrecht dat in het Franse en Belgische onderwijs is uitgewerkt.
Lees verder … (PDF)