Strategische agenda hoger onderwijs

Op 23 november bracht minister Plasterk de Strategische Agenda Hoger Onderwijs uit: de voorzet tot het vierjaarlijkse Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan. Op 14 de­cem­ber publiceerde hij vervolgens het officiële concept-HOOP 2008 (deel 1, 2 en 3), onder de titel Het Hoogste Goed. Maar een paar dagen eerder discussieerde hij daarover met de Vaste Kamercommissie Onderwijs (10/12/2007). Het stenografisch verslag van deze bijeenkomst biedt een kijkje in de politieke keuken.
Lees verder … (PDF)

2 reacties op “Strategische agenda hoger onderwijs”

  1. Vertraagde studenten worden dubbel gepakt: door de rijksoverheid met een hoog jaarlijks collegegeld en door de faculteit met een soort ‘boete’ die nog meer studievertraging veroorzaakt. Hier volgt nog een nieuw voorbeeld. In navolging van Leiden en Maastricht, wil de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht de regel invoeren dat studenten binnen twee jaar alle eerstejaarsvakken moeten hebben gehaald (Ublad 39:14, 20/12/2007). Ze worden dus met sancties geconfronteerd, ook al hebben ze inmiddels al veel tweede- of zelfs derdejaarsvakken gehaald. De aard van de sancties wordt in het Ublad niet vermeld. Volgens de huidige wetgeving mogen studenten uitsluitend na afloop van het eerste cursusjaar worden weggestuurd. Door de Utrechtse rechtenfaculteit wordt die wettelijke BSA-regeling inderdaad toegepast. Daarmee worden de ongeschikte studenten weggeselecteerd en daar is niks mis mee. Maar de faculteit gaat nu ook de ouderejaarsstudenten aanpakken, die niet door het BSA zijn getroffen. Dat is volstrekt in strijd met de bedoelingen van de wetgever.