Studenten: ouderlijke bijdrage belast?

/

Science Guide (30/10/2015) komt met verwarrend nieuws. Bij het tweedekamer­overleg over het belastingplan-2016 had Pieter Omtzigt (CDA) de toezegging gevraagd dat studenten wier ouders financieel bijdragen aan hun studiekosten en kosten van levensonderhoud, niet met schenkingsbelasting worden op­gezadeld. Staatssecretaris Wiebes bericht nu dat hij deze toezegging niet zonder voorbehoud kan doen. In de Wet Studievoorschot was al vastgelegd dat ouders hun bijdrage in principe niet in mindering mogen brengen op hun belastbaar inkomen en dat studenten hun studiekosten in principe evenmin mogen aftrekken bij hun eigen IB-aangifte. Maar iedereen ging ervan uit dat de ouderlijke bijdrage in elk geval als een onbelaste vermogensoverdracht zou worden beschouwd. Het Ministerie van Financiën komt nu echter met mitsen en maren. Studenten worden dus dubbel gepakt: niet alleen is de basisbeurs afgeschaft, maar ook lopen zij het risico schenkingsbelasting te moeten betalen. Het is gewenst dat de overheid vóór 1 januari volstrekte duidelijkheid verschaft over de beslissingsregels die zij in dezen hanteert.
Bron: Kamerstuk 34302-18 d.d. 29/10/2015, p. 11-12

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.