Studentenmonitor: ongemotiveerde studenten?

/

Mijn motivatie toen ik met deze studie begon was: 1= zeer slecht … 5= zeer goed.
Dat is één van de items van de vragenlijst die jaarlijks aan een grote steekproef van studenten in het hoger onderwijs wordt voorgelegd. Tevens wordt gevraagd naar de motivatie aan het begin en tegen het einde van het lopende studiejaar. In de Studen­tenmonitor 2006 wordt de enquêteronde van mei-juni 2006 gerapporteerd: 6% van de aankomende voltijdse studenten begint ongemotiveerd aan de studie (bij Rechts­geleerdheid zelfs 12%) en bij 43% van de voltijdse aankomende studenten neemt de studiemotivatie in de loop van hun studieloopbaan af. Zijn deze inter­pretaties juist?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.