Studentenprotest in Cambridge

/

PhD-student Owen Holland heeft nog tot 11 april de tijd om in beroep te gaan tegen zijn vonnis. Op 14 maart legde het tuchtcollege van Cambridge University hem een schorsing van zeven trimesters op. Meer dan twee jaar dus. Gedurende die schorsing mag hij niet van de univer­sitaire voorzieningen gebruik maken. Hij had op de campus grove inbreuk gepleegd op het recht van vrije meningsuiting van een gastspreker. Deze zou optreden in het kader een openbare collegecyclus, georganiseerd door een van de universitaire onderzoeksinstituten. De college­cyclus ging over The Idea of the University. Die benaming zal niet toevallig zijn: in de jaren 1850 hield kardinaal John Henry Newman, rector van de Katholieke Universiteit van Dublin, een reeks memorabele colleges die onder deze titel gepubliceerd werden.
Maar we dwalen af. Wat heeft Owen Holland precies misdaan? Hij was de voorman van een actiegroep die op 22 november 2011 het gastcollege van de staatssecretaris van Universiteiten & Wetenschap verstoord heeft. Deze was uitgenodigd om zijn neoliberale ideeën over de missie van de Universiteit toe te lichten. De actievoerders maakten hem het spreken onmogelijk, waarna het college werd afgelast. De organisatoren waren verontwaardigd. Studenten mogen van mening zijn dat The Idea of the University ondermijnd wordt door het hogeronderwijsbeleid van de spreker, maar zij hadden zijn vrijheid van meningsuiting niet mogen aantasten. Dat is immers in strijd met een kernwaarde van de universiteit: het vrije academisch debat. Zij heb­ben, met andere woorden, een uiterst verwerpelijk middel gekozen: shagging for chastity (ontucht plegen om de kuisheid van de Universiteit te redden). Of keuriger gezegd: ze hadden hun vermeende duivel niet met Beëlzebub mogen uitdrijven.
Toch zijn er ook velen die het voor de actievoerders opnemen. De staatssecretaris van Universiteiten & Wetenschap is een invloedrijke Tory-politicus die onder de minister van Economische Zaken zetelt en die ook rechtstreeks bij het kernkabinet van premier Cameron aanzit. Dat is nou niet bepaald een ideale figuur om een gastcollege te geven over de missie van de universiteit. Het ligt niet erg voor de hand dat de universiteit aan de regering een aca­demisch platform biedt om haar controversiële politieke ideeën over het hoger onderwijs uit te venten. De academische vrijheid dient er veeleer toe om onderwijs en onderzoek van staats­invloed te vrijwaren. De universiteit wil ruimte bieden voor debat over wetenschappelijke en maatschappelijke kwesties. Hebben de organisatoren van de collegecyclus voldoende moeite gedaan om samen met docenten, studenten en onderzoekers een academisch debat tot stand te brengen en propagandistische toespraken te weren? De actievoerders verdienen niet meer dan een lichte straf wegens hun inbreuk op de academische mores. Hun protest tegen de uitnodiging van deze gastdocent was niet zonder grond.
Bron: The Independent (14/3/2012); website Dons speak out!

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Studentenprotest in Cambridge”

  1. Op 17/2/2012 maakte ik zijdelings melding van een soortgelijk incident op de Université Libre te Brussel. In beide gevallen ging het om een demonstratieve ordeverstoring: in Brussel door moslimactivisten en in Cambridge door woedende studenten die te hoop lopen tegen het vrijemarktbeleid van de regering (zoals het collegegeld van 9000 pond per jaar).

  2. Vandaag dient de beroepszaak (Guardian 21/6/2012).
    UPDATE: De schorsing is teruggebracht tot EEN semester, aldus bericht de website Defend the Right to Protest (25/6/2012).