Studentenrechtbank CBHO wordt opgeheven

/

Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs wordt opgeheven en de taken worden over­genomen door de afdeling Bestuurs­rechtspraak van de Raad van State. Door het Hoger Onder­wijs Persbureau werd gisteren (21/1/2022) bericht dat het wetsontwerp 35625 binnenkort plenair behandeld wordt in de Tweede Kamer: het debat staat geagendeerd voor donderdag 27 januari (10:35 tot 15:00 uur).
Het wetsontwerp werd november 2020 ingediend met het doel de rechtsbescherming van mbo-studenten te verbeteren en de rechtspositie van mbo-, hbo- en wo-studenten te harmoniseren. Tom Barkhuysen, partner van het Advocatenkantoor Stibbe, heeft in een artikel (januari 2021) uitgelegd wat het wetsontwerp voor mbo-studenten betekent. Binnen het hoger onderwijs is tot nu toe nauwelijks aandacht besteed aan het wetsontwerp. Dat komt doordat er in de eerste ver­sie, die januari 2020 ter internetconsultatie gepubliceerd werd, voor de hbo- en wo-studenten niets zou veranderen: de mbo-studenten zouden bediend worden door het CBHO. Pas na de internetconsultatie werd besloten de bijzondere rechtspleging voor studenten te beëindigen en hen bij de reguliere bestuursrechtspraak onder te brengen
Het streven is het wetsontwerp na goedkeuring door de Eerste Kamer per 1 augustus 2022 in werking te stellen, zo stond in de oorspronkelijke Memorie van Toelichting. Men sloot zelfs niet uit dat de transitie van CBHO naar RvS al op een eerder tijdstip geëffectueerd zou kunnen worden.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Studentenrechtbank CBHO wordt opgeheven”

  1. Worden de studenten dus binnenkort bij de reguliere bestuursrechtspraak ondergebracht? Niet helemaal: voor gewone burgers staat een rechtsgang in twee instanties open (eerst bij de bestuursrechter van de rechtbank en vervolgens bij de Raad van State). Studen­ten daarentegen kunnen niet bij de regionale rechtbank terecht. Ze moeten in eerste instantie hun gelijk trachten te halen binnen hun onderwijsinstelling (bijvoorbeeld bij het lokale college van beroep voor de examens) en vervolgens kunnen ze in beroep gaan bij de Haagse bestuursrechter. Formeel gezien zijn ze wel onafhankelijk, maar volstrekt onpartijdig kun je die eerste instantie nou ook weer niet noemen.

  2. De motie, (bijna) alle amendementen, en het wetsontwerp-als-geheel zijn door de Tweede Kamer aangenomen (8/2/2022).

  3. Per 1 januari 2023 is het CBHO opgeheven en worden Studentenzaken afgehandeld door de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zes CBHO-rechters blijven in de functie van staatsraad betrokken bij de Algemene Kamer van de afdeling Bestuursrechtspraak: Borman, Daalder, Drop, De Moor – Van Vugt, Verheij en Vermeulen. Uitspraken op het rechtsgebied Studentenzaken worden HIER gepubliceerd. De oude jurisprudentiebundels (2000 t/m 2022) van het CBHO kunnen nog steeds worden geraadpleegd. De jurisprudentiebundels van de Raad van State kunnen worden geraadpleegd via de webpagina Jaarverslagen.