Studeren zonder overbelasting (II)

/

Een kritisch lid van de Leidse Universiteitsraad heeft uitgerekend dat studenten overbelast worden (Mare 2/4/2015). De wettelijke studielast is 1680 uur per cursusjaar, waarbij de wetgever ervan uitging dat een normstudent jaarlijks 42 veertig­urige werkweken aan zijn studie besteedt. Het U-raadslid Joost Augusteijn constateert echter dat de faculteiten hun onderwijs- en tentamenprogramma jaarlijks in een veel kleiner aantal werkweken concentreren. Indien faculteiten zich wat de normatieve studielast betreft aan de wet houden, moet de gemiddelde student dus veel meer dan veertig uur per week studeren om het programma bij te benen: in het licht van de wettelijke uitgangspunten wordt de gemiddelde student overbelast. Er zijn zelfs bacheloropleidingen die hun onderwijs- en tentamenprogramma in 32 weken proppen, hetgeen neerkomt op een studie­belasting van ruim 52 uur per week.
Medisch hoogleraar Simone Buitendijk, sinds 2011 vice-rector in het Leidse universiteitsbestuur, is geschrokken van deze cijfers. Zij heeft beloofd dat het bestuur er werk van gaat maken.
Zie ook: Studeren zonder overbelasting (I)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Studeren zonder overbelasting (II)”

  1. Gezien deze cijfers is het niet verwonderlijk dat, blijkens de peiling van de OCW-Studentenmonitor, ruim 40% van de voltijdse h.o.-studenten naar eigen zeggen onder een hoge of zelfs zeer hoge studiedruk gebukt gaat, terwijl slechts 10% een lage of zeer lage studiedruk ondervindt. Studievertraging is zó wijdverbreid dat universiteiten in hun rendementsstatistieken niet rapporteren hoeveel studenten de bacheloropleiding in of binnen drie jaar voltooien.

  2. In Leiden begint de victorie, zo ziet het ernaar uit. De faculteitsraad Geesteswetenschappen heeft de regel geschrapt dat je niet aan de herkansing van een tentamen mag deelnemen tenzij je aan de reguliere (eerste) tentamengelegenheid hebt deelgenomen (Mare 16/4/2015). Er zijn zelfs universiteiten (zoals Utrecht) die het nog bruiner bakken: voorwaarde voor het recht op herkansing is dat je bij de eerste poging minimaal een 4, c.q. een 5 hebt gehaald. Dit soort regels is onverdedigbaar als het tempo van het reguliere programma qua studiebelasting voor een belangrijk deel van de doelgroep ondoenlijk is.

  3. Mare (23/9/2015) bericht dat de Universiteit Leiden de 42-wekennorm formeel gaat vastleggen en dat de herkansingen door de faculteiten studentvriendelijker gepland moeten worden zodat de studietijd zo goed mogelijk benut kan worden. Ik denk dat het artikel verwijst naar uitkomsten van de Universiteitsraadsvergadering van 24/8/2015, maar het verslag daarvan is nog niet vrijgegeven. Wel is er een brief d.d. 25/8 van de kant van de Uraad.