Studiekeuzecheck met entreetoets (II)

/

In een vorig blogbericht bepleitte ik dat in de matchingprocedure voor aspirant-studenten een entreetoets wordt opgenomen. Een voorbeeld is de entreetoets Wiskunde die de Economische Faculteit van de VU begin juni aan haar aspirant-studenten voorlegt. Zij waarschuwt hen dat ze niet alleen Wiskunde A (dan wel B) in hun eindexamenpakket moeten hebben opgenomen, maar dat ze voor het vwo-vak Wiskunde ook minimaal zevens hebben moeten scoren om voldoende kans van slagen te hebben in de opleiding. Boven­dien wordt bij de start van de achtweekse cursus Kwantitatieve Methoden, begin sep­tember, veronder­steld dat ze de voorkennis beheersen die behandeld is in het vwo-curriculum tot en met Wiskunde-A. In de vakbeschrijving van Kwantitatieve Methoden wordt daarom aangeraden tevoren de eigen wiskundekennis op te frissen aan de hand van dertien hoofdstukken uit het Basisboek Wiskunde van Van de Craats & Bosch. Met de entreetoets kunnen ze checken of er aanleiding is hun voorkennis alsnog in de zomer­vakantie op peil te brengen.
Het VU-magazine Ad Valvas (18/8/2015) signaleert dat de faculteit zelfs nog een stap verder gaat. Blijkens haar facebook­pagina (17/8/2015) worden de aanstaande studenten gestimuleerd hun beginniveau (tegen een geringe financiĆ«le vergoeding) bij te spijkeren met behulp van de online cursussen Pre-calculus en Calculus van het bedrijf SOWISO. Als alternatief wordt aangedragen dat de eerstejaarsstudent in september en oktober tegen betaling een vijfweekse bijlescursus volgt die (parallel aan Kwantitatieve Methoden) in samenwerking met het bedrijf Bijlespartner georganiseerd wordt door de facultaire studie­vereniging Aureus.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.