Studielast in Amerika

/

In het Nederlandse hoger onderwijs wordt de omvang van programmaonderdelen uitgedrukt in studiepunten: hoeveel tijd moet een normstudent investeren om de minimum­doelen van de cursus te bereiken? Eén studiepunt staat voor 28 uur studielast van de normstudent en de omvang van een heel jaarprogramma (60 studiepunten) is genormeerd op 1680 uur.
In de Verenigde Staten gaat dat anders. Daar wordt de omvang van programma­onderdelen gewoonlijk uitgedrukt in college­punten (credit hours): hoeveel uur contacttijd wordt de normstudent geboden om de minimumdoelen van de cursus te bereiken? In de traditionele onderwijsopzet stond één collegepunt voor vijftien uur contacttijd (bv. één uur wekelijks college gedurende een semester van 15 weken). De zelfstudietijd werd dus buiten beschouwing gelaten. In 2010 heeft de Amerikaanse overheid echter een nieuwe richtlijn ingevoerd om het niveau van programmaonderdelen te waarborgen: één collegepunt staat voor vijftien uur contacttijd plus minimaal dertig uur zelfstudietijd. De wettelijke studielast van een jaarprogramma van 30 college­punten is zodoende minimaal 1350 uur. Als dat programma in dertig weken geconcentreerd wordt, steekt de normstudent wekelijks minimaal 45 studie-uren in z’n studie, inclusief vijftien uur contacttijd.
Maar alras bleek dat de regels verduidelijkt moesten worden om voldoende ruimte te bieden voor nieuwe didactische methoden, zoals e-learning, samenwerkend leren en werkplekleren, waarin het onderscheid tussen contacttijd en zelfstudietijd diffuus is geworden. En deze week is het rapport Cracking the Credit Hour verschenen waarin Amy Laitinen nog meer kritiek op het collegepuntensysteem levert.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Studielast in Amerika”

  1. Een merkwaardig artikel van Julia Lawrence (Education News 12/6/2013): er is volgens haar een ontwikkeling gaande van het oude collegepuntensysteem naar competentiegerichte beoordeling. Moeten we daaruit opmaken dat in het oude systeem uitsluitend beoordeeld wordt of de student aanwezig is geweest en z’n huiswerk heeft gemaakt? Het zou zomaar kunnen: de cesuur ligt tussen D-minus (je hebt er niks van gebakken, maar je krijgt je studiepunten) en F (Fail, je krijgt geen studie­punten omdat je niet aan de gestelde inspanningsverplichting voldaan hebt). Maar studenten zorgen ervoor dat ze genoeg vakken met een A, B of C afsluiten, want als je GPA (grade point average) te laag is, dan kun je vertrekken. Hoewel, met dat GPA wordt ook uitbundig gemanipuleerd, berichten Jonathan Marx en David Meeler (Chronicle H.E. 10/6/2013).