Studiepunten cadeau

/

De tweedejaarsstudenten Geneeskunde (VU) moesten eind januari het tentamen 2V12 afleggen. Dat zou vier studiepunten opleveren (het equivalent van 112 uur studie). Maar het tentamen werd afgeblazen. De antwoorden bleken namelijk voortijdig op Blackboard, het digitale mededelingenbord van de faculteit, gepubliceerd te zijn. Wat moest de examen­commissie nu doen? Dat is nogal wiedes: er zat niets anders op dan excuses aanbieden en een nieuw tentamen op een latere datum uitschrijven. Misschien zouden studenten ook een schadevergoeding kunnen claimen. Maar de decaan heeft anders beschikt. De studenten krijgen de vier studiepunten cadeau: een soort vrij­stelling wegens overmacht.
Ik weet niet of dit droeve verhaal nog een vervolg heeft gekregen. Als de examen­commissie haar professionele opdracht serieus neemt, zal zij het besluit van de decaan naast zich neerleggen. Zij is de enige instantie die vrijstellingen mag verlenen, nadat zij via deskundig onderzoek heeft vastgesteld dat de betrokken student de stof be­heerst. De decaan is niet bevoegd vrijstellingen te verlenen of te doen verlenen. En het College van Bestuur behoort erop toe te zien dat faculteits­bestuurders hun boekje niet te buiten gaan.
Bron: Campus TV 30/1/2009; Ad Valvas 5/2/2009

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Studiepunten cadeau”

  1. Soggen.nl (7/2/2009) meldt een soortgelijk geval uit de TU Eindhoven: het gemaakte tentamenwerk was kwijtgeraakt.

  2. Een NRC-lezer (5/11/2009, reactie #8) vertelt een nog sterker verhaal. Het gaat over de pabo-opleiding van de Hogeschool Rotterdam anno 2000. Daar gold de regel dat studenten hun studiepunten cadeau kregen als het ingeleverde werk niet binnen zes weken was nagekeken. Studenten eisten een recuutje ten bewijze dat ze hun werk hadden ingeleverd, want het kwam ook voor dat ingeleverd werk zoek raakte.

  3. Ad Valvas (27/1/2010) bericht dat er bij de Medische Faculteit van de VU herhaaldelijk ook een andere procedure gehanteerd is toen de antwoordsleutel voortijdig gepubliceerd was: gewoon doen of er niets aan de hand is geweest. Maar onlangs werd de uitslag van een tentamen ongeldig verklaard: de deelnemers moesten het tentamen enkele dagen later opnieuw afleggen, met andere vragen uiteraard.