Taakgerichte schoolcultuur

/

Leo Prick (NRC 25/3/2010) stelt dat de huidige mammoetscholen te weinig weerstand bieden tegen de opdringende straatcultuur. Men geeft teveel toe aan de wens van jongeren zichzelf te mogen zijn en men gedoogt dat de taakgerichte schoolcultuur daardoor ondergraven wordt. De school ontaardt in een hangplek waarin iedereen zich aan z’n verantwoordelijkheid onttrekt. Prick pleit voor kleine, overzichtelijke scholen, elk met een staf die zich inspant om een taakgericht leerklimaat te scheppen, waarin echt geleerd wordt en waarin leerlingen het arbeidsethos en het aanpassings­vermogen verwerven dat ze nodig hebben om in de maatschappij te functioneren. De onderwijsredactie (NRC 24/3/2010) startte naar aanleiding van Pricks opiniebijdrage een lezersdiscussie onder de kop: moet de straatcultuur uit scholen verdreven worden? Ik denk dat hier een valse tegenstelling gecreëerd wordt.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Taakgerichte schoolcultuur”

  1. Het was even aan mij voorbij gegaan, maar het thema Hoe de straat de school binnendringt (Ilias El Hadioui) is momenteel een hot topic in onderwijsland, mede gevoed door prijzenswaardige studies zoals Van de straat: de straatcultuur van jongeren ontrafeld (Frank van Strijen) en Hangjongeren (Hans Kaldenbach). De verdienste van Leo Prick is dat hij de relatie tussen school- en straatcultuur toespitst op het behoud van een taakgerichte schoolcultuur. In mijn reactie op zijn opiniebijdrage heb ik de taakgerichte schoolcultuur centraal gesteld: staar je niet blind op de straatcultuur van lower-class en allochtone jongeren, maar bestrijd de factoren die het behoud van een taakgerichte schoolcultuur in de weg staan. Ik vind dat we ons niet moeten laten inkapselen door een maatschappelijk debat waarin alle problemen bij voorbaat aan lower-class en allochtone mensen en hun nakroost worden toegeschreven.

  2. Een samenvatting van mijn blogartikel is geplaatst op het Allochtonenweblog (29/3/2010).

  3. […] Buitentemperatuur 25 graden. Mag zij in deze outfit voor de klas, en haar partner ook? Ze lopen beiden in driekwarts broek, maar zij ziet er veel verzorgder uit dan hij. Op 25 mei 2010 heeft de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) een docent gelijk gegeven, die het discriminerend vindt dat mannen ’s zomers op school in lange broek moeten verschijnen terwijl zijn vrouwelijke collega’s wel een capri mogen dragen. Volgens de desbetreffende middelbare school behoren leraren het goede voorbeeld te geven en zich correct en representatief te kleden, zoals ‘white-collar workers’ in onze maatschappij betaamt. In de personeelsregels is een driekwart broek voor mannen uitdrukkelijk als onprofessionele vrijetijds- of vakantiekleding aangemerkt, evenals een naveltruitje voor vrouwen. Volgens de CGB mag de school wel kledingvoor­schriften voor haar personeel stellen, maar mag zij representativiteit niet afmeten aan de blootheidsgraad van het mannelijke onderbeen. De CGB sluit dus niet uit dat mannen tijdens de zomermaanden ook in driekwarts broek representatief gekleed kunnen gaan. Zoals de man met die blauwe shirt? Ook deze IKEA-man kan er misschien mee door, evenals die Spiegelman, maar mij dunkt dat hun sportschoenen toch te weinig representativiteit uitstralen. Wat me trouwens opvalt is dat de school in kwestie uitsluitend van haar leraren en leraressen eist dat hun kleding ver­zorgd en representatief is en dat zij geen be­perkingen stelt aan de mate waarin ze hun seksuele charmes accentueren (strakke broek, decolleté, hoge hakken, haardracht, nagels, voeten). Zo hebben Tilburgse wetenschappers aannemelijk gemaakt dat vrouwelijke leerlingen slechter presteren op een wiskundetoets als ze vooraf met rolbevestigende plaatjes van seksueel aan­trekkelijke vrouwen geconfronteerd worden (De Volkskrant 9/6/2010). In een volwassen arbeids­omgeving acht men het aanvaardbaar dat mannen en vrouwen professioneel gebruik maken van hun seksuele charmes. Maar men kan zich afvragen of de professionele docent in een taakgerichte klas niet alleen de vrijetijdscultuur maar ook het spel der seksen enigszins buiten de deur moet houden. Tag: Taakgerichte schoolcultuur […]