Taalstrijd op het schoolplein

/

In de Brusselse gemeente Jette woedt de taalstrijd volop. De Nederlandstalige R.K. basisschool Sint-Pieterscollege heeft verordonneerd dat alle leerlingen op het schoolplein Nederlands moeten praten, terwijl 40% van de leerlingen van huis uit Frans spreekt. Dat is een aanscherping van de Engagementsverklaring die ouders bij de inschrijving van hun kind ondertekenen. Het is precies wat het CDA in Nederland met zijn schoolcontracten wil (Slagvaardig en Samen #3.1.8): op school wordt Nederlands gesproken. Maar in Brussel heeft vooral de krant gehaald, dat leerlingen gestraft worden als ze Frans blijven praten op het schoolplein. Wie driemaal betrapt is, moet nablijven. Is dat een inbreuk op de Rechten van het Kind (art. 29/30)? De directrice houdt vol dat er niks aan de hand is: wie een taalachterstand in het Nederlands heeft en dientengevolge op het schoolplein in z’n koeterwaals volhardt, krijgt na schooltijd verplichte bijles in de Nederlandse taal.
Bron: Sud Presse 13/2/2012; La Capitale 15/2/2012; De Standaard 14/2/2012; Le Soir 15/2/2012.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.