Take-home tentamen op Harvard

/

Ongeëvenaarde fraude op Harvard, kopte het HogerOnderwijs-Persbureau (UT Nieuws 31/8/2012). De helft van de deelnemers zou gefraudeerd hebben bij een openboek-tentamen over de Amerikaanse staatsinrichting. Nou ja, als je even dóórlinkt, blijkt het om een ‘take-home exam’ te gaan, en dat is wel iets anders. De eerstejaarsstudenten kregen een week de tijd om thuis een aantal korte essayvragen te beantwoorden en daarnaast een paper te schrijven. Ze mochten daartoe alle schriftelijke en digitale bronnen gebruiken die ze konden vinden, maar ze mochten zich door niemand laten helpen en evenmin met medestudenten samenwerken.
De universiteit schreeuwt moord en brand: fraude! Maar met zijn take-home tentamen heeft de docent wel de kat op het spek gebonden. Getuigt het niet van ongeëvenaarde wereldvreemdheid om in zo’n situatie van studenten te eisen dat ze niet met elkaar over­leggen? De fraudeurs worden echter niet alleen van ongeoorloofde samenwerking maar ook van plagiaat beticht. Wabbedoellu? Bedoelt u soms dat vele eerstejaarsstudenten zich bij het uitvoeren van hun tentamenopdracht niet voor de volle procent aan de wetenschap­pelijke bronvermeldings- en citeerconventies hebben gehouden? In het desbetreffende tentamen­protocol stond dat de normale spelregels voor in-class tentamens van toepassing waren en niets wees erop dat dergelijke omissies als fraude zouden worden aangemerkt. Is dit weer zo’n gevalletje van universitaire docenten die de fraude­bepalingen van het Onderwijs- en Examenreglement misbruiken om wetenschappelijke conventies erin te rammen?
Bron: Education News (4/9/2012)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

9 reacties op “Take-home tentamen op Harvard”

 1. Ik heb al eerder geconstateerd dat het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP) wel eens een steekje laat vallen. Ditmaal luidde de kop: [quote]Ongeëvenaarde fraude[unquote] op Harvard. Een half jaar geleden was het: Veertig procent fraudeurs gepakt. Vier op de tien studenten vielen vorig jaar door de mand bij fraudecontroles van DUO. En februari 2010 verspreidde het HOP het bericht dat Nederlandse studenten er financieel warmpjes bij zitten vergeleken met studenten elders in Europa (Ad Valvas, TU Delta, Trajectum), waarbij even vergeten werd dat Nederlandse ouders geen kinderbijslag of IB-aftrek krijgen voor de financiële ondersteuning die ze hun studerende kinderen verschaffen. Is dat onzorgvuldig haastwerk en sensatiezucht van de HOP-journalisten, of nemen zij het niet zo nauw met hun journalistieke onafhankelijkheid en dienen zij de belangen van broodheren die de modale student maar al te graag willen neerzetten als een luie, frauderende uitvreter?

 2. De NY Times (31/8/2012) rapporteert reacties van de betrokken studenten. Barbara Fister (Inside HigherEd 6/9/2012) gaat op de tegenstrijdige signalen in waarmee universitaire studenten geconfronteerd plegen te worden.
  UPDATE I: Op 6/9/2012 verscheen nog een tweede artikel (met uitgebreide lezersdiscussie) op Inside HigherEd. Verder zag ik met enige vreugde en verbazing dat Education News mijn (Nederlandstalige!) blogbericht integraal bij wijze van lezersreactie had opgenomen onder hun artikel.
  UPDATE II: Opnieuw een artikel in Inside HigherEd (28/9/2012), met een verwijzing naar een artikel in de Boston Globe.

 3. Rian Visser schreef een informatieve column in de Nationale Onderwijsgids (18/12/2012): huiswerk maak je samen (bij voorkeur via sociale media).

 4. De Harvard Crimson (22/1/2013) bericht dat de tuchtcommissie binnenkort over deze zaak zal rapporteren. Binnenkort is nadat het footballseizoen is afgesloten: er waren nogal wat student athletes als verdachte betrokken bij de tentamenfraude.
  UPDATE: De autoriteiten van Harvard hebben alvast een tipje van hun tuchtrechtelijke sluier opgelicht (Harvard Magazine 1/2/2013; Harvard Crimson 2/2/2013).

 5. De Harvard Crimson (25/1/2013) publiceert een brief van een alumnus die verontwaardigd is over de wijze waarop Harvard de zo­genaamde fraudezaak behandeld heeft: volgens zijn inside information was er in lang niet alle gevallen sprake van frauduleus knip- en plakwerk.

 6. Harry Lewis (Bits and Pieces 3/2/2013), oud-decaan van Harvard College, vreest dat we nooit echt opheldering zullen krijgen over het Harvard Cheating Scandal. De studenten hebben de schuld gekregen, terwijl het niet zo zwart-wit ligt. Hij heeft het afgelopen half jaar veertien artikelen geschreven over het onderwerp, vooral ook over het verschijnsel take-home tentamen. Dat is de stan­daard tentamenprocedure op Harvard College: docenten moeten een geargumenteerd verzoek in 3-voud indienen als ze een in-class tentamen prefereren. Hij zet nu een punt achter zijn artikelenreeks.
  POSTSCRIPTUM: Inside HigherEd (25/2/2014) biedt een achtergrondartikel over de traditionele opvattingen rond honor codes met de plechtige belofte zelf niet te spieken en spiekende medestudenten aan te geven en met tentamenzalen zonder surveillance.
  UPDATE: Harvard College heeft vérgevorderde plannen om een Honor Code voor studenten in te voeren (Harvard Magazine 7/5/2014). Naleving van deze integriteitscode wordt afgedwongen door een tuchtrechtelijk orgaan, de Honor Board.

 7. […] Betere studieprestaties worden wel met hogere cijfers beloond, maar zelfs het gerenommeerde Harvard College meent daarbij te mogen vertrouwen op de integriteit van de student: men gaat er voet­stoots van […]

 8. […] 13/6/2008, 29/1/2008, 5/4/2010, 3/7/2010, 26/10/2010, 29/12/2010, 27/3/2012, 30/4/2012, 7/9/2012, […]

 9. Education News (28/7/2014) bericht over twee enquêtes betreffende cheating, afgenomen onder resp. aankomende en afstuderende Harvardstudenten. Maar cheating wordt dan wel heel ruim gedefinieerd: (a) tentamenfraude, (b) grens­overschrijdend gedrag met papers en takehome-tentamens, en (c) grensoverschrijdend gedrag met huiswerktaken.