Te veilige school: vermiezering

/

Bedrijven hebben allerlei arbo-verantwoordelijkheden jegens hun werknemers. Zo ook hebben scholen een professionele zorgplicht jegens hun leerlingen. We moeten voorkomen dat leerlingen op school schade oplopen. We moeten een veilige sociale omgeving (risico’s op geweld, intimidatie, agressie, pesten, discriminatie) en een veilige fysieke omgeving (ongevalsrisico’s, brandveiligheid, gezondsheidsrisico’s) creëren. Maar als men alle risico’s tot nul wil reduceren, dan krijg je een onleefbare school en een armetierig pedagogisch klimaat. Lees Elke Das op Elke’s weblog over de dreigende vermiezering. Een veilige school mag kinderen niet tot miezerige ‘watjes’ maken. Zij moet ook hun weerbaarheid bevorderen.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Te veilige school: vermiezering”

  1. Een project waarin het grensgebied tussen een veilige en een te veilige school helder naar voren komt, is het APS-project Preventie Seksuele Intimidatie (PPSI). Zie het Telegraaf-artikel School moet sekscultuur aanpakken (11/10/2007).

  2. […] Vaders moeten leren stoeien om zonen hun plek te geven, want jongens moeten weer ‘man’ worden. Dat concludeert verslaggever Jan Visser (De Stentor 6/2/2008). Hij was op bezoek bij de Apeldoornse gezinscoach Sjon van de Schepop, tevens docent in het speciaal onderwijs, die stoeitrainingen en andere weerbaarheidscursussen geeft. Jongens raken ontregeld als ze al hun problemen moeten uitpraten, zoals het gefeminiseerde onderwijs voorschrijft. In praten zijn ze niet bedreven. Zowel stoeien als sportieve strijd is voor hen een effectieve vorm van communicatie. Voorwaarde is dat ze oogcontact met elkaar houden, volgens Sjon, want anders wordt het anoniem gedouwel of geknok. Hij geeft ook cursussen aan leerkrachten die nieuwe wegen zoeken naar een veiliger school. ‘Stoeien is belangrijk voor (de) ontwikkeling’ van jongens; het ‘geeft ze de kans om (…) te werken aan hun zelfvertrouwen en lichamelijke, mentale en emotionele stabiliteit.’ […]

  3. […] cost of litigation (London: Centre for Policy Studies, september 2012). Zie ook: Te veilige school (12/11/2007, […]