Te veilige school: vermiezering

Bedrijven hebben allerlei arbo-verantwoordelijkheden jegens hun werknemers. Zo ook hebben scholen een professionele zorgplicht jegens hun leerlingen. We moeten voorkomen dat leerlingen op school schade oplopen. We moeten een veilige sociale omgeving (risico’s op geweld, intimidatie, agressie, pesten, discriminatie) en een veilige fysieke omgeving (ongevalsrisico’s, brandveiligheid, gezondsheidsrisico’s) creëren. Maar als men alle risico’s tot nul wil reduceren, dan krijg je een onleefbare school en een armetierig pedagogisch klimaat. Lees Elke Das op Elke’s weblog over de dreigende vermiezering. Een veilige school mag kinderen niet tot miezerige ‘watjes’ maken. Zij moet ook hun weerbaarheid bevorderen.

3 reacties op “Te veilige school: vermiezering”