Tempodifferentiatie (II)

/

Wat zou er moeten veranderen opdat leerlingen de tijd die ze tussen hun vierde en achttiende jaar beschikbaar hebben, optimaal kunnen benutten met het doel in dat tijdsbestek een zo hoog mogelijk eindniveau te bereiken? En hoe zou het voortgezet onderwijs daaraan kunnen bijdragen? Dat is de ambitieuze vraag van de Investeringsagenda die de VO-raad eind maart op tafel heeft gelegd. In het dagblad Trouw (31/3/2010) zijn enkele mogelijke denklijnen voor het voortgezet onderwijs samengevat. Verplicht minder-vlotte leerlingen niet een heel leerjaar te doubleren, maar bied hun in plaats daarvan een dóórlopend programma aan (een vijfjarig vmbo, een zesjarige havo). En verplicht gezakte leerlingen niet het hele examenjaar te doubleren, maar geef hen vrijstellingen voor de examenvakken die ze gehaald hebben. Dergelijke denklijnen moeten uiteraard naar twee kanten worden uitgewerkt. Dus ook: hoe kan aan de vlottere leerlingen een programma worden geboden dat aan hun leertempo tegemoet komt, of welke extra vakken kunnen leerlingen volgen als ze tijd óver hebben?
Tempodifferentiatie is een rode draad die door de Investeringsagenda heen loopt. Lever maatwerk door het onderwijs­tempo af te stemmen op het leertempo dat de leerling aankan. Maar hoe moet je dat organiseren?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.