Tempodifferentiatie: zomerscholen

/

Wat doen we met v.o.-leerlingen die achter raken op het reguliere programma: laten doubleren of afstromen naar een lager schooltype? Aanstaande zomer wordt er geëxperimenteerd met een andere oplossing: ze kunnen hun achterstand op een vierweekse zomerschool bijspijkeren, en de kosten worden door het ministerie vergoed (VO-raad 28/2/2013). Hiermee wordt één van de Mediusprojecten beproefd. ‘VO Medius’ is de naam van de fictieve innovatieschool die de VO-raad drie jaar geleden in de bijlage van zijn Investeringsagenda 2011-2015 geschetst heeft.
Het is echter de vraag of zo’n zomerschool veel zoden aan de dijk zet, als deze niet is ingebed in twee andere innovaties van de VO Medius: dat men risicoleerlingen reeds tijdens het schooljaar huiswerkbegeleiding en/of bijles biedt. Verder kent de VO Medius nog een extra vangnet van tempodifferentiatie: voor langzamer leerlingen wordt het programma over een langere studieduur gespreid, zodat het in een aangepast tempo doorlopen kan worden.
Vijftien v.o.-scholen mogen in 2013 aan het OCW-experiment Zomerscholen deelnemen. We moeten hopen dat daarbij voorrang wordt gegeven aan scholen waar die andere Medius-innovaties al zijn ingevoerd.
Literatuurverwijzingen

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Tempodifferentiatie: zomerscholen”

  1. […] maart schreef ik een blogbericht over het OCW-experiment Zomerscholen. Inmiddels stromen de positieve berichten binnen: de meeste […]

  2. […] zodat vertraagde leerlingen in eigen tempo optimale voortgang kunnen boeken. Zie ook: Zomerscholen (I) en (II); Tempodifferentiatie (I) en (II); Zittenblijven maar niet […]