Tempodifferentiatie

/

De Lezersbrief van de Dag (Volkskrant 25/1/2010) ging over tempodifferentiatie in het basisonderwijs. Henk Stokhorst pleit voor homogene niveauklassen (ability streaming): leerlingen van ongeveer gelijk niveau worden samen in één klas geplaatst en doorlopen het curriculum in een tempo dat is aangepast aan hun beginniveau en capaciteiten. En waar scholen dat niet voor elkaar krijgen, moeten volgens Stokhorst homogene niveauscholen worden gesticht: speciale scholen voor kinderen met een lager beginniveau of tempo, en natuurlijk ook speciale scholen voor kinderen met een hoger beginniveau of tempo. Hij is dus tegenstander van heterogene klassen, omdat kinderen daar volgens hem niet voldoende tot hun recht komen. Heterogene klassen leiden veelal tot leerachterstanden die zichzelf versterken, tenzij men tot zittenblijven besluit (invoering van leerstofjaarklassen). Stokhorst heeft kennelijk weinig fiducie in alternatieve oplossingen zoals variabele taakomvang (individuele verrijkingsstof) en/of verdeling van de klas in homogene sub­groepen (ability setting) om binnen de afzonderlijke schoolvakken differentiatie in leertempo te realiseren, afgestemd op de leertijd die de desbetreffende niveaugroep nodig heeft. Of anders gezegd: kennelijk is hij de mening toegedaan dat interne differentiatie binnen het bestaande klasverband (verrijking dan wel ‘setting’) slechts haalbaar is als de klas niet te groot en niet te heterogeen is.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Tempodifferentiatie”

  1. In het brugjaar van het voortgezet onderwijs wordt vaak met niveauklassen gewerkt. Het leerplan is voor alle klassen gelijk, maar bij de klassenindeling wordt gelet op de schoolsoort waar de leerlingen, gezien hun CITO-score, na de brugperiode vermoedelijk terecht zullen komen. Prima-Online (22/1/2010) bericht dat het Anna van Rijn College in Nieuwegein met een zesjarige havo-stroom begint ten behoeve van leerlingen voor wie het tempo van de reguliere, vijfjarige havo-opleiding te hoog gegrepen is. Zij krijgen een mooie, doorlopende leerlijn zonder zitten-blijven, en zonder aansluitingsproblemen van mavo naar havo.

  2. Tempodifferentiatie (II)…

    Wat zou er moeten veranderen opdat leerlingen de tijd die ze tussen hun vierde en achttiende jaar beschikbaar hebben, optimaal kunnen benutten met het doel in dat tijdsbestek een zo hoog mogelijk eindniveau te bereiken? En hoe zou het voortgezet onderw…

  3. De Groningse onderwijskundigen van het GION hebben onderzocht hoe het gesteld is met het basisonderwijs voor hoogbegaafden (juni 2010).

  4. […] zodat vertraagde leerlingen in eigen tempo optimale voortgang kunnen boeken. Zie ook: Zomerscholen (I) en (II); Tempodifferentiatie (I) en (II); Zittenblijven maar niet […]