Tentamen na fraude ongeldig verklaard

/

Interessante casus op Nieuws.nl (22/10/2012). In een collegezaal van de Haagse Hogeschool wordt een onbeheerde usb-stick gevonden. Om de eigenaar te achterhalen, wordt de bestandenlijst geraadpleegd. Er blijken de vragen en antwoorden van vijf recent afgenomen MWD-tentamens op te staan. Niet alleen wordt de eigenaar van de usb-stick van tentamenfraude beschuldigd, maar ook worden de vijf afgenomen tentamens alsnog ongeldig verklaard, omdat men niet uitgesloten acht dat ook andere tentamendeelnemers voorkennis hebben gehad van de tentamenvragen en -antwoorden.
Ik denk dat de getroffen studenten weinig tegen deze beslissing van de examencommissie kunnen uitrichten. Maar een andere vraag is of ze aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. Gelukkig heeft de hogeschool aangifte bij Justitie gedaan, zodat de schuld van de verdachte strafrechtelijk kan worden vastgesteld. De gedupeerden zouden zich als civiele partij kunnen voegen in dit strafproces, opdat hij kan worden veroordeeld tot het betalen van de aangerichte (gevolg-)schade.
Of zouden de gedupeerde studenten hun schade ook rechtstreeks op de hogeschool kunnen verhalen? Ze hebben hun college­geld betaald en ze hebben niet de fraudevrije examendiensten gekregen die ze op grond van de onderwijs- en examen­regeling hadden mogen verwachten. Kan zij daarvoor aansprakelijk worden gesteld of kan zij zich op overmacht beroepen? Maakt het daarbij uit of zij nalatig is geweest in de geheimhouding van haar tentamenvragen en -antwoorden? Zo ja, door wie zou dergelijke nalatigheid moeten worden vastgesteld? En welke kostenposten worden als aangerichte schade erkend?
Zie ook: Verhaalsrecht voor studenten (I) en (II)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Tentamen na fraude ongeldig verklaard”

  1. Verslaggevers van Omroep West (de regionale publieke omroep voor Zuid-Holland Noord) zitten er met de neus bovenop (22/10/2012a; 22/10/2012b; 23/10/2012a; 23/10/2012b). De USB-stick is begin oktober gevonden, maar het gaat om vier tentamens en een herkansing die vorig studiejaar (2011/12) door derdejaarsstudenten zijn afgelegd. De betrokken tentamen­deelnemer (eigenaar van de USB-stick) heeft inmiddels erkend dat hij voorkennis heeft gehad van de tentamenvragen en -ant­woorden en dat hij die voorkennis gedeeld heeft met een of meer anderen. De hogeschool heeft nog niet kunnen achterhalen hoe hij in het bezit is gekomen van de vijf tentamenbestanden, maar zij vermoedt dat hij ze gestolen heeft. [Andere mogelijkheden zijn dan natuurlijk: ergens gevonden, van iemand gekregen, van iemand gekocht.] Sommige gedupeerde studenten hebben aangekondigd dat ze bij de examencommissie bezwaar zullen maken tegen haar beslissing de tentamens ongeldig te verklaren. Een van de vierdejaars-studenten, inmiddels op stage, tekent daarbij aan dat ze grote schade dreigt te lijden. Na het behalen van de tentamens had ze haar boeken verkocht en haar aantekeningen weggegooid.
    UPDATES: Omroep West (23/10/2012c; 24/10/2012).