Tentamenboete

/

De studentenorganisaties ISO en LSVb gaan akkoord met een administratieve boete van 20 euro voor studenten die zich te laat voor hun tentamen aanmelden. Dat hebben ze met de universiteiten en hogescholen (VSNU en VH) afgesproken. De minister toonde zich gisteren op het Vragenuurtje geneigd dergelijke tentamenboetes te gedogen zolang het akkoord niet met een wetswijziging gelegaliseerd is. Blijkbaar onderkent niemand dat de tentamenboetes in een patroon passen: om hun tentamen­kosten te drukken, trachten onderwijsinstellingen het recht op herkansing zoveel mogelijk te beperken. Late aanmelding wordt bijvoorbeeld in de hand gewerkt door de regel dat ‘gedurende de periode waarin aanmelding voor een tentamen mogelijk is, terugtrekking op dezelfde wijze (is) toegestaan’ (Rechten Leiden) en dat men zich daarna behoudens overmacht niet meer mag terugtrekken (BMW Leiden). Het restrictieve herkansingsbeleid van een opleiding wordt gearrangeerd in de Examenregeling (OER) en in de nadere Regels & Richtlijnen van de examencommissie. Een bloemlezing:
(a) per studiejaar mag je slechts [n] vakken herkansen;
(b) tentamens (c.q. herkansingen) worden vóór de zomervakantie afgenomen;
(c) per vak heb je jaarlijks slechts 2 gelegenheden om het tentamen af te leggen;
(d) de 2e gelegenheid vervalt, als je van de 1e geen gebruik hebt gemaakt;
(e) idem, als jouw tentamencijfer bij de 1e gelegenheid lager dan [4? 5?] was;
(f) idem, als jouw onderwijsdeelname onder de maat is geweest;
(g) je moet je uiterlijk [10?] dagen vóór de tentamendatum aanmelden;
(h) als je de deadline ad (g) overschrijdt, ben je een tentamenboete verschuldigd;
(i) de 2e gelegenheid vervalt, als je jouw aanmelding bij de 1e niet gestand doet;
(j) idem, als je jouw aanmelding pas ná de deadline ad (g) geannuleerd hebt;
(k) als je je recht op herkansing verbruikt hebt, moet je het hele vak doubleren.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Tentamenboete”

  1. De studentenorganisaties hebben zich dus zand in de ogen laten strooien door de bewering dat de zalenplanning van de universiteiten en hogescholen ondermijnd wordt door de overschrijding van de aanmeldingsdeadline en dat ze daarom gedwongen zijn die overschrijding met een boete te bestrijden. Door hun akkoord zetten ISO en LSVb de deur wijd open voor instandhouding en verbreiding van het restrictieve herkansingsbeleid van de universiteiten en hogescholen.
    Overigens mogen we niet alle boeteregelingen over één kam scheren. Er zijn ook gematigde varianten, zoals de regeling die de Vrije Universiteit vorig jaar hanteerde.