Tentamenleed

/

Het loopt tegen de zomervakantie, dus er is veel tentamenleed. Maar soms lijkt het erop dat de tentaminator in de fout is gegaan. Drie voorbeelden:
1. Blogger Jimmy doet de hbo-opleiding Facility Management van de Hogeschool Rotterdam. Hij klaagt erover dat hij te weinig tijd kreeg om zijn openboektentamen te maken (Profielen 2/7/2019). Je moest eerst de casus lezen, die vijf pagina’s in beslag nam. Vervolgens moest je zeven open vragen beantwoorden. Bij de laatste twee vragen kwam hij in tijdnood. Ook bleef er geen tijd over om dingen in het boek na te slaan en om het gemaakte tentamenwerk nog eens rustig na te lezen. Als men de tentamendeelnemer onder zo’n zware tijdsdruk zet kan men volgens Jimmy niet meer vaststellen of hij (zij) de stof voldoende beheerst. Bovendien krijgt de aanstaande beroepsbeoefenaar de boodschap mee dat efficiency ten koste van kwaliteit mag gaan.
2. Op Punt Avans (27/6/2019) wordt verslag gedaan van een beroep dat een studente had aangespannen tegen de examencommissie Social Work. In de cursushandleiding van het desbetreffende vak stond hoeveel vragen je goed moest beantwoorden om een voldoende tentamencijfer te halen. Hiermee was voldaan aan de bepaling van de Onderwijs- en Examen­Regeling dat bij de start van de onderwijseenheid bekend moet worden gemaakt ‘welke beoordelingscriteria en –normen we gebruiken.’ De normering uit de cursushandleiding is echter naderhand aangepast, want de cursusleiding had de statistische raadkans van haar meerkeuzevragen ten onrechte buiten beschouwing gelaten. De nieuwe normering was in week 6 en 7 op het hoorcollege bekend gemaakt, maar deze studente had geen colleges gevolgd en was daarvan dus niet op de hoogte. Zij beschouwde de cursushandleiding als een (toe­tredings-)contract dat niet zomaar gewijzigd kan worden. Het lokale College van Beroep ging niet met deze redenering mee en heeft haar beroep ongegrond verklaard. Ik vraag me af of het landelijke beroepscollege (CBHO) daar ook zo over denkt: moeten dergelijke fundamentele errata op de cursushandleiding niet in een persoonlijke mail aan iedere potentiële tentamen­deelnemer bekend worden gemaakt en is het überhaupt aanvaardbaar dat dergelijke errata pas in week 6 en 7 van de cursus worden recht­gezet?
3. Op19 juni deden de eerstejaarsstudenten van de Leidse Engelstalige opleiding International Bachelor Psychology hun tentamen Cognitive Pychology. Maar velen waren vooraf al op de hoogte van de tentamenvragen, want deze waren (nagenoeg) gelijk aan die van vorig jaar (Mare 28/6/2019). De examencommissie van de opleiding zou zich begin juli buigen over de vraag of het tentamen ongeldig moet worden verklaard.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Tentamenleed”

  1. Breaking news: de Leidse examencommisie heeft het tentamen Cognitive Psychology NIET ongeldig verklaard (Mare 5/7/2019). Krijgt dit muisje nog een staartje?

  2. In Het Parool (5/6/2019, 3/5/2018) stonden twee berichten over de faculteit Rechtsgeleerdheid (UvA) die op mijn blogbericht aansluiten. Begin vorige maand was bij de bepaling en bekendmaking van de uitslag van een tweedejaars tentamen Rechtsgeschiedenis de statistische raadkans ten onrechte niet ingecalculeerd, maar deze vergissing was binnen enkele uren rechtgezet. Dat is een peuleschil vergeleken met een blunder in het vorige studiejaar toen de examencommissie zich genoopt voelde de uitslag van een eerstejaars tentamen Europees Recht ongeldig te verklaren omdat één deelnemer de tentamenvragen voortijdig (gedurende zeven minuten) had kunnen inzien ten gevolge van een menselijke fout bij de ICT-afdeling.