Tentamens op zaterdag:
onderwijs als halfcontinu bedrijf

/

1. Verruiming van de bedrijfstijd. Moeten de openingstijden van onze voorzieningen (onderwijsgebouwen, biblio- en mediatheken, computerzalen, studieplekken, practi­cum­lokalen) worden verruimd om voltijd- en deeltijdstudenten gelegenheid te geven hun dagen en jaren optimaal te besteden? Moeten we hun ook buiten kantooruren en in de traditionele vakanties gelegenheid bieden onderwijs te volgen, tentamens af te leggen en stages te lopen?
2. Capaciteit van de voorzieningen. Moet de capaciteit van onze voorzieningen worden afgestemd op de vraag van studenten, zodat ze er gebruik van kunnen maken wanneer ze dat zelf wensen of behoeven? Of moeten ze met een geringere capaciteit genoegen nemen? We kunnen de gebruiksrechten zodanig distribueren dat gedurende de hele bedrijfstijd een rendabele bezettingsgraad gerealiseerd wordt. Maar op die manier kunnen sommige studenten een onprettig of ondoelmatig rooster krijgen.
3. Serviceniveau voor voltijdstudenten. Mogen voltijdstudenten van ons verwachten dat zij in de gelegenheid worden gesteld een onderwijs- en tentamenprogramma te volgen dat uitsluitend op werkdagen en binnen kantooruren verroosterd is?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Tentamens op zaterdag:
onderwijs als halfcontinu bedrijf”

  1. Erratum: volgens het Ublad (16/12/2008) heeft het CvB inmiddels besloten om tentamens mogelijk te maken op werkdagen van 8 tot 22 uur en zaterdags van 8.30 tot 16 uur. De Universiteitsraad heeft volgens het raadslid Eline Reinders geen instemmingsbevoegdheid. Dus volgens mij zouden studenten, als ze het er niet mee eens zijn, kunnen overwegen de kwestie aan de Nationale Ombudsman voor te leggen.

  2. Het Ublad 12/2/2009 bericht dat het CvB op zijn besluit is teruggekomen: de bedrijfstijd voor tentamens wordt beperkt tot werkdagen van 9 tot 22 uur. Dus geen tentamens op zaterdag, en evenmin tentamens die al om 8 uur ’s morgens beginnen. Maar voor orthodox-joodse studenten blijft de vrijdagavond een steen des aanstoots.

  3. Het dagritme van de scholier…

    In de Verenigde Staten wordt door scholen steeds meer beknibbeld op de school­pauzes, aldus bericht Kim Herbots in De Morgen (17/6/2009). Daar zijn verscheidene redenen voor. In de eerste plaats wil men de effectieve leertijd verruimen. In de tweed…

  4. […] niet een soort CAO komen die hen beschermt tegen onredelijke inbreuk op hun tweede leven? Binnen de Universiteit Utrecht is vorig jaar strijd gevoerd over de tentamenroosters: mogen faculteiten ’s avonds en op […]