Texting en vijf andere schrijftalen

/

Nederlandse en Vlaamse jongeren hechten veel belang aan het spreken en schrijven van correct Standaardnederlands, maar ze gebruiken het alleen als ze het nodig vinden. Dat concludeert Taalschrift (15/5/2009) uit een recent onderzoek van de Nationale Jeugdraad. De meesten vinden dat je geen correct Nederlands hoeft te gebruiken (zelfs niet op school!) tenzij je erop beoordeeld wordt. Maar dan rijst de volgende interessante vraag: lappen ze buiten die formele beoordelingssituaties alle taalregels aan hun laars, of gebruiken ze (met alle zorgvuldigheid!) alternatieve regelsystemen, elk afgestemd op een bepaalde taalgebruikscontext? Dat maakt nogal wat uit voor de didactische aanpak van docenten, bijvoorbeeld voor het geven van feedback. Hoe moet ik mijn leerlingen bijsturen? Het maakt nogal wat verschil of ik zeg: Je maakt afschuwelijk veel taal- en spelfouten! of dat ik zeg: Je gebruikt hier de verkeerde schrijftaal, d.w.z. een op zichzelf acceptabele schrijftaal die echter niet past in de door mij gewenste taalgebruikscontext. Welke schrijftalen zouden we in dat laatste geval kunnen onderscheiden?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.