Thuiszitters, leerplicht en leerrecht (II)

/

Op 10 en 11 september aanstaande wordt het wetsontwerp Passend Onderwijs plenair behandeld in de Eerste Kamer. Deze wet moet ertoe leiden dat de problemen van thuiszitters die nergens aan de bak komen, per 1/8/2014 krachtig worden aangepakt. Er komt onder andere een geschillencommissie waar ouders terecht kunnen. Tot nu toe kunnen ze alleen een adviserend oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) krijgen als er naar hun idee sprake is van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte; met dat advies kunnen ze dan naar de rechter stappen. Vorig jaar schreef de CGB een adviesrapport over het wetsontwerp.
In deze beknopte update over thuiszitters moet ook de Nationale Ombudsman worden genoemd. Zijn eerste onderzoek naar deze problematiek mondde uit in een kritisch rapport Hoera! Ik mag weer naar school (januari 2011). Juli 2012 is de nieuwbenoem­de Kinderombudsman een vervolgonderzoek gestart naar de thuiszittersproblematiek. Binnenkort opent hij een digitaal meld­punt om de problemen nauwkeuriger in kaart te kunnen brengen.
Een andere actielijn loopt, zoals gezegd, via de burgerlijke rechter. Het gratis dagblad Metro (25/7/2012) berichtte over het werk van Katinka Slump, die als advocaat aan de Stichting Judion (Juridische Dienstverlening Onderwijs) verbonden is. Momenteel behartigt ze bijvoorbeeld de belangen van de hoogbegaafde dyslectische broertjes Enrique en Hugo die in arren moede een lange zeereis ondernemen omdat ze in het VWO geen passende plaats kunnen vinden. Zij is van plan eerst een adviserend oordeel van de CGB te vragen en vervolgens zo nodig naar de rechter te stappen. Katinka Slump schrijft ook regelmatig columns voor het Steunpunt Passend Onderwijs.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

7 reacties op “Thuiszitters, leerplicht en leerrecht (II)”

 1. Gisteravond waren de broertjes Enrique en Hugo samen met hun ouders te gast bij het TV-programma van Knevel en vdBrink (druk op de link en ga naar 38″). Volgens hun moeder is een belangrijke oorzaak van de thuiszittersproblematiek dat scholen worden afgerekend op hun numerieke opleidingsrendementen. Scholen houden ‘bad risks’ buiten de ingangsdeur (en wijzen hun zelfs de uitgangsdeur) omdat hun doorstroom- en slaagpercentages daaronder kunnen lijden.
  UPDATE I: Maar volgens de Kinderombudsman kunnen ook de extra kosten meespelen die scholen zich moeten getroosten om een gehandicapte leerling te bedienen (Nos-op-3 27/8/2012).
  UPDATE II: De broertjes waren na hun zeiltocht toegelaten tot een particuliere school in Eerde, maar deze is inmiddels verkocht aan een nieuwe eigenaar, die geen trek heeft in de extra begeleidingskosten. Ze zitten dus weer thuis (Hart van Nederland 19/8/2014)

 2. 1. Het Haarlems Dagblad (22/8/2012) bericht over een zestienjarige thuiszitster uit Heemstede. De lokale leerplichtambtenaar deed er niks aan.
  2. De Raad voor de Kinderbescherming tracht de demonstratieve kinderkruistocht van Enrique (15) en Hugo (13) tegen het thuiszittersprobleem op de valreep te verhinderen door de rechter te verzoeken hen onder toezicht te plaatsen (Trouw 22/8/2012).
  UPDATE: De rechter heeft het verzoek van de Raad afgewezen.

 3. Hoeveel thuiszitters zijn er eigenlijk? Volgens de Vereniging van Leerplichtambtenaren Ingrado (24/1/2011) ging het toenter­tijd om zo’n 2500 leerlingen per jaar. Maar volgens Reinout van Brakel (Onderwijs in Grafieken 13/5/2011) hangt het erg van de definitie af die je kiest. Dat blijkt ook uit het OCW-antwoord d.d. 11/5/2012 op kamervragen, gesteld naar aanleiding van een kamerbrief eerder dit jaar (15/3/2012).

 4. Naar verluidt is de behandeling van het wetsontwerp in de Eerste Kamer uitgesteld naar 2 oktober.

 5. Vorige week schreef het bestuur van de Sophia Stichting (R.K. onderwijs, Lisse en wijde omgeving) een open brief naar een groep ouders die actie voerden tegen de plaatsing, op een van haar basisscholen, van een zesjarige thuiszitter. De jongen had zich op een andere school schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend seksueel gedrag (nadat hij zelf het slachtoffer was geworden van grensoverschrijdend seksueel gedrag). Bron: Nieuws van Hier.

 6. In de afgelopen twee weken weer nieuwe artikelen over thuiszitters en over unfaire afwijzing van aspirant-leerlingen: in Trouw (26/4/2013, 30/4/2013) en in het Gereformeerd Dagblad (23/4/2013, 1/5/2013).

 7. De Kinderombudsman heeft op 16/5/2013 zijn rapport Van leerplicht naar leerrecht over de thuiszittersproblematiek uitgebracht.
  UPDATE: De staatssecretaris kwam op 5/6/2013 met een beleidsreactie.