Tijdelijke concentratiestoornis

/

Op het Scholierenforum (11/12/2014) komt een leerling met een emotioneel relaas. ‘Ik had vandaag een toets Duits. Aan het begin van de les heb ik gemeld dat mijn concentratie misschien niet goed was omdat mijn oma pas gestorven is. Toen zei zij: “Iedereen heeft wel eens een slechte concentratie, en alle opa’s en oma’s sterven een keer.” En toen zei ik “ty**s wijf (…)” en ben ik jankend de klas uitgelopen.’
Op de Rechtenfaculteit van Columbia University (New York) is dat beter geregeld. In geval van zo’n traumatische ervaring krijgt de student gelegenheid het tentamen op een later tijdstip af te leggen. Want het doel van tentamens is vast te stellen of studenten de stof beheersen. De student krijgt op zijn verzoek een herkansing als dat doel ten gevolge van aanwijsbare persoonlijke omstandigheden niet bereikt kan worden. Maar in de recente tentamenweken is deze bepaling danig opgerekt.
African-American studenten zijn in rep en roer over twee recente beslissingen om blanke politieagenten niet te vervolgen op verdenking van (vermeend) disproportioneel geweld-met-dodelijke-afloop tegen ‘zwarte’ burgers in New York en Ferguson (Education News 10/12/2014). Zij voeren verhitte actie tegen die (vermeende) ontsporing van het Amerikaanse rechtssysteem. Onder deze omstandigheden voelen actievoerende rechtenstudenten zich niet in staat op stel en sprong hun geschokte vertrouwen in de rechtsstaat op te vijzelen, hun tentamens af te leggen en, geconcentreerd en met droge ogen, van hun rechtskennis blijk te geven. De faculteit is hun daarin tegemoet gekomen: zij mogen hun tentamens uitstellen (Powerline 6/12/2014). Maar de critici reageren honend (net zoals onze wrede lerares): “Iedereen heeft wel eens een slechte concentratie, en elke rechtsstaat heeft zijn ups en downs. De tentaminandus is een incompetent watje als hij of zij op grond van zulke subjectieve emoties een voorkeursbehandeling verlangt.”

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Tijdelijke concentratiestoornis”

  1. Columbia University telt bijna 30.000 studenten, waarvan 39% zich tot een raciale of etnische minderheidsgroep rekent. Van het totale aantal studenten noemt 5% zich African-American. Zij vormen de hoofdmoot van de actievoerders.