Toelatingseisen voor de pabo

/

Het pabo-curriculum is overladen. In een recente beleidsreactie kondigt het ministerie daarom aan, de toelatingseisen te willen verhogen, zodat eerstejaarsstudenten beter beslagen ten ijs komen. Ze moeten een strengere Rekentoets en een strengere Nederlandse Taaltoets afleggen, en daarnaast een Engelse Taaltoets, een Aardrijkskundetoets, een Geschiedenistoets en een toets Natuurkunde/Biologie. Aspirant-studenten die op de havo, het vwo of het mbo-4 een examencertificaat in het des­betreffende vak gehaald hebben, hoeven die toets niet meer af te leggen. Dat maak ik althans uit de OCW-plannen op (zie onderstaand schema).
Het ministerie hanteert dus als uitgangspunt dat de last van het wegwerken van defi­ciënties op het niveau van mavo/havo niet bij het hbo thuishoort maar bij het toeleverende onderwijs (havo en mbo) en dat de aspirant-studenten daar ook zelf ver­antwoordelijkheid voor dragen. Vooruitlopend op de landelijke regelgeving, hebben de pabo’s alvast een Entreetoets Mens & Wereld ingevoerd, waarmee getoetst wordt of de aankomende studenten de stof van Aardrijkskunde, Geschiedenis en Kennis der Natuur op het niveau van groep 8+ (entreeniveau van VWO-1?) beheersen.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Toelatingseisen voor de pabo”

  1. In Profielen #101 (januari 2013, p. 18-21) staat een achtergrondartikel.