Toelatingstoetsen pabo vormen een bottleneck

/

Het lerarentekort in het basisonderwijs wordt steeds groter. Volgens het LOBO (Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basis­onderwijs) komt dat door de extra toelatingstoetsen die havisten en mbo’ers moeten afleggen voordat ze aan de pabo kunnen beginnen (AD 1/8/2019). Het gaat om toelatingstoetsen voor Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuur & Techniek. Voor de toelatingstoets Geschiedenis zakte de afgelopen jaren ruim 30% van de deelnemers.
Zelfs de aspirant-studenten die het mbo-diploma van de driejarige opleiding Onderwijsassistent (mbo-niveau 4) hebben behaald, moeten deze drie toelatingstoetsen afleggen. Bij sommige opleidingen kun je in het derde cursusjaar een speciaal (zwaarder) programma ter voor­bereiding op de pabo volgen. [Anderzijds bieden sommige pabo-opleidingen aan ge­diplomeerde onderwijs­assistenten vrijstellingen van bepaalde onderdelen van het pabo-curriculum.]
Verder zijn er mbo-instellingen die een zesmaands kopopleiding aanbieden waarin abituriënten van mbo4-opleidingen (welke dan ook) worden voorbereid op de toelatingstoetsen van de pabo (en op de eventuele toetsen Nederlandse Taal en Rekenen die in de pabo-propedeuse moeten worden afgelegd).

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Toelatingstoetsen pabo vormen een bottleneck”

  1. OCW heeft een Kamerbrief (17/3/2020) gestuurd over een mogelijke splitsing van de pabo-opleiding (resp. voor het jongere en voor het oudere kind). Dat kan de aantrekkelijkheid van het leraren­beroep vergroten (zie mijn vorige blogbericht) en daarmee het lerarentekort verkleinen:
    = het schept een aantrekkelijker werkklimaat voor mannen (4.1) en
    = het verlaagt de ingangseisen en de studiebelasting (en het verhoogt daarmee de slaagkans) van de pabo (6.1).

  2. OCW (3/4/2020) heeft bericht hoe het met de uitvoering van de motie Rog/Bruins (35300-VIII-53) over het vergroten van de doorstroom van mbo naar pabo gesteld is.