Toewijding en respect

Hoe bestrijd je probleemgedrag van leerlingen? Daarover zijn boeken en rapporten volgeschreven. Soms wordt in dat verband de vinger gelegd op de beroepsethiek van docenten en mentoren: je moet professioneel met ongewenst gedrag van leerlingen omgaan opdat ze niet afglijden naar structureel probleemgedrag. Professionele toewijding is vereist om spijbelaars door snelle feedback weer binnenboord te krijgen. En professionele respectering van een rechtvaardige procesgang is vereist om gestrafte leerlingen binnenboord te houden.
Lees verder … (PDF)

2 reacties op “Toewijding en respect”